Nieuws en tips uit de incassowereld

 Door het team van Willems Gerechtsdeurwaarders & Incasso

U bent hier: Home Nieuws Naar de rechter? Dit zijn de griffierechten 2019
04-1-2019

Als u een juridische procedure start naar aanleiding van een openstaande vordering, dan worden daarvoor bij civiele zaken en bestuursrechtelijke zaken griffierechten in rekening gebracht. Dit zijn kosten die de rechtbank maakt en worden betaald voordat uw zaak in behandeling wordt genomen.

De hoogte van deze griffierechten wordt jaarlijks aangepast door het Ministerie van Justitie; dit gebeurt in een koppeling met de consumentenindex. Deze is in de periode van 31 juli 2017 tot en met 31 juli 2018 gestegen met 2,13 procent. Per 1 januari 2019 zijn dit de griffierechten.

Hoogte van het griffierecht

De hoogte van het griffierecht is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de aard van de zaak, de hoogte van de vordering en van of u als bedrijf of als natuurlijk persoon een zaak aanspant. Als wij namens u een procedure starten, dan vragen wij u om een voorschot van de griffierechten. Natuurlijk zullen we in de procedure vragen aan rechtbank om de proceskosten voor rekening van uw debiteur te laten komen.

Hieronder de griffierechten voor 2019. Deze zijn ook te lezen in de Staatscourant.

Aard c.q. hoogte van de vordering of het verzoek

Griffierecht voor niet-natuurlijke personen

Griffierecht voor natuurlijke personen

Griffierecht voor onvermogenden

Griffierechten voor kantonzaken bij de rechtbank

Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek:

– van onbepaalde waarde of

– met een beloop van niet meer dan € 500

€ 121

€ 81

€ 81

Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan € 500 en niet meer dan € 12.500

€ 486

€ 231

€ 81

Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan € 12.500

€ 972

€ 486

€ 81

Griffierechten voor andere zaken dan kantonzaken bij de rechtbank

Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek van onbepaalde waarde

€ 639

€ 297

€ 81

Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van niet meer dan € 100.000

€ 1.992

€ 914

€ 81

Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan € 100.000

€ 4.030

€ 1.599

€ 81

Griffierechten bij de Gerechtshoven

Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek:

– van onbepaalde waarde of

– met een beloop van niet meer € 12.500

€ 741

€ 324

€ 324

Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan € 12.500 en niet meer dan € 100.000

€ 2.020

€ 741

€ 324

Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan € 100.000

€ 5.382

€ 1.684

€ 324

Griffierechten bij de Hoge Raad

Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek:

– van onbepaalde waarde of

– met een beloop van niet meer € 12.500

€ 811

€ 336

€ 336

Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan € 12.500 en niet meer dan € 100.000

€ 2.692

€ 811

€ 336

Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan € 100.000

€ 6.731

€ 2.020

€ 336

Overgangsrecht: uitzonderingssituaties

Niet iedereen is met ingang van 1 januari 2019 de nieuwe griffierechten verschuldigd. In een aantal gevallen gelden nog de lagere tarieven van 2018. Dit zijn:

1. Alle lopende procedures

Voor eisers en verzoekers die het griffierecht verschuldigd zijn geworden voor 1 januari 2019 geldt het lagere tarief van 2018.

2. Dagvaardingsprocedures

Bij dagvaardingsprocedures waarbij de dagvaarding is betekend in 2018 en waarbij in de dagvaarding een rechtsgeldige mededeling zoals bedoeld in 111 lid 2 sub k Rv is gedaan, is het lagere tarief van 2018 verschuldigd. Dit geldt zowel voor procedures in eerste aanleg als voor procedures in hogere beroep.

3. Verzoekschriftprocedures

Bij verzoekschriftprocedures is de dag waarop de rechtbank de oproeping aan de belanghebbende heeft gedateerd, bepalend. Het verzoekschrift moet een rechtsgeldige mededeling bevatten zoals bedoeld in artikel 276 lid 2 Rv. Ligt deze datum voor 1 januari 2019, dan geldt het oude tarief van 2018.

4. Vorderingsprocedure onder KEI

Bij een vorderingsprocedure in het Programma KEI wordt onderscheid gemaakt aan de hand van de wijze waarop de verweerder is opgeroepen. Daarbij kan het gaan om een informele oproeping na het indienen van de procesinleiding, om een oproeping bij exploot na het indienen van de procesinleiding of een oproeping bij exploot voor het indienen van de procesinleiding. In al deze gevallen is de datum van betekening beslissend. Lag deze voor 1 januari 2019 vast, dan gelden de oude tarieven van voor 2019.

Gelijk halen bij de rechter

Regelmatig staan wij klanten bij voor de kantonrechter om hun gelijk te halen voor een openstaande rekening. Dit betreft zaken die gaan tot een openstaand bedrag van € 25.000,00. Ons team heeft voldoende juridische kennis om uw incassozaak bij de kantonrechter te behandelen of de weg naar de voor u juiste advocaat te vinden in zaken met een groter belang dan € 25.000,00. Natuurlijk zullen wij u vooraf informeren over de griffiekosten en een mogelijk verloop bij de rechtbank. Dien uw vordering online in of neem contact met ons op als u een openstaande factuur heeft.

01 griffierechten

Alles voor een geslaagde incasso!

Onze gratis digitale incassobox bevat alle documenten en tools die u nodig heeft voor een geslaagde incasso. Laat hieronder uw gegevens achter en ontvang de box direct!

Vul uw naam in

Vul een uniek e-mailadres in (u kunt max. 1x inschrijven op de nieuwsbrief)

U dient akkoord met onze voorwaarden te gaan.