Willems Gerechtsdeurwaarders
& Incasso in Utrecht

Nadenkertje: tekort geeft meer stress dan schulden.

U bent hier: Home Nieuws Wat staat er in een goede dagvaarding?
15-6-2018

Een dagvaarding wordt door een deurwaarder bij de partij uitgereikt waarmee u een conflict heeft. Vaak gaat dit over een opstaande rekening of afspraken die niet zijn nagekomen. De dagvaarding geschiedt bij exploot. Dit houdt in dat de deurwaarder de enige is die een dagvaarding kan bezorgen.

Het opstellen van een dagvaarding is nauwkeurig werk. Alle feiten moeten immers kloppen zodat de rechter een oordeel kan vellen. Het opstellen van een dagvaarding kunt u daarom het beste door een expert laten opstellen. Wat staat er nu precies in een goede dagvaarding?

Inhoud van de dagvaarding

De dagvaarding moet ondubbelzinnig duidelijk maken wat de eiser wil van de gedaagde. Als de eiser bijvoorbeeld een bedrag tegoed denkt te hebben van de eiser, dient dit bedrag te worden genoemd. Ook het tijdstip waarop dit bedrag in eerste instantie zou moeten zijn voldaan, moet worden vermeld. In de dagvaarding moet dan worden ingegaan op de reden waarom de eiser dit bedrag vordert van de gedaagde. Verder moet in de dagvaarding worden opgenomen wat de gedaagde moet doen. In het algemeen is dit het indienen van een conclusie van antwoord.

Formele eisen voor een dagvaarding

Behalve de hiervoor genoemde toelichting van de eis moet een dagvaarding ook voldoen aan een aantal strikt formele eisen. Als dat niet het geval is, wordt de dagvaarding nietig verklaard en kunt u weer opnieuw beginnen. Deze formele eisen zijn onder meer de vermelding in de dagvaarding van:

  1. De datum van uitreiken aan gedaagde

  2. Naam, voornaam en woonplaats van de eiser

  3. Naam van de advocaat of gemachtigde die voor de eiser optreedt

  4. Naam van de gerechtsdeurwaarder die de dagvaarding uitreikt

  5. Naam en woonplaats van de gedaagde

  6. Datum, tijdstip en plaats van de terechtzitting

  7. De wijze waarop gedaagde verweer kan voeren

  8. De kosten van de dagvaarding

Dagvaarding is uitgereikt: Wat nu?

Als de dagvaarding eenmaal is uitgereikt, weet ook de verweerder of gedaagde waar hij aan toe is. In de dagvaarding staat wat de eiser van de verweerder vraagt. Doet de gedaagde niets, dan zal de rechter in het algemeen altijd de eiser in het gelijk stellen. In ieder geval zal een gedaagde minimaal een conclusie van antwoord moeten indienen en soms voor de rechtbank moeten verschijnen.

Dagvaarding van een niet-betalende klant

Heeft u een debiteur die maar niet wil betalen? Ons team van juristen en ervaren incassomedewerkers kan u ondersteunen en voor uw een correcte dagvaarding opstellen. Neem contact met ons op.

24 inhoud van dagvaarding

Alles voor een geslaagde incasso!

Onze gratis digitale incassobox bevat alle documenten en tools die u nodig heeft voor een geslaagde incasso. Laat hieronder uw gegevens achter en ontvang de box direct!

Vul uw naam in

Vul een uniek e-mailadres in (u kunt max. 1x inschrijven op de nieuwsbrief)

U dient akkoord met onze voorwaarden te gaan.

Invalid Input