Als het resultaat telt...

Wij zoeken het dichtbij, maar kijken ver.

U bent hier: Home Creditmanager

U bent verantwoordelijk voor de post 'openstaande debiteuren'. Daarbij denkt u in het algemeen niet in individuele gevallen, maar in waarden. U dient er voor te zorgen, dat de facturen in ieder geval binnen 90 dagen door uw klanten zijn betaald. Achter deze taak of dit doel ligt echter een hele wereld. Een wereld die wij begrijpen en waarin wij voor u een rol kunnen spelen. Deze rol beperkt zich niet alleen tot die van incassopartner en deurwaarder, al is dit de meest vanzelfsprekende.

Incasso

Als incasseerder stappen wij direct in na het verstrijken van de door u vastgestelde uiterste betalingstermijn. Als organisatie van deze tijd beschikken wij over de juiste inlees- en uitwisselingsprogrammatuur en kunnen wij u voorzien van iedere gewenste rapportage over resultaat en voortgang van uw portefeuille. Wij zijn daarin graag eigenwijs. Voorop staat het incassorendement: het bedrag dat wij incasseren op de door u uit handen gegeven vorderingen. Kort daarop staat de doorlooptijd: de tijd die wij nodig hebben om te innen of te adviseren af te boeken. Wij timmeren dit dicht door een goed inzicht te krijgen in de klachten, die gedurende het proces naar voren komen.

Willen u en uw medewerkers inzicht in de individuele dossiers? Online krijgt u zicht tot op de punt en komma.

Presteren kunnen wij echter nooit zonder inzicht in u en in de inrichting van uw debiteurenbeheer. De met u opgebouwde relatie zal zorgen voor de totstandkoming van een op realiteit gefundeerd servicelevel.

Geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op

Benchmaker

U heeft uw portefeuille uitbesteed aan één of meerdere incassopartners? Graag zetten wij de 'bench' voor u op: een servicelevel waar uw incassopartners zich tegen aan kunnen zetten. Wij lopen voor een klein gedeelte van de portefeuille met de andere incassopartner(s) mee. U krijgt inzicht in de prestatie van uw incassopartner(s), maar ook de adviezen van ons als benchmaker. Geen verhaal voor uw vordering zegt immers niet alles over de kwaliteit van uw incassopartner, maar misschien zelfs meer over uw klanten, uw kredietbeleid of debiteurenbeheer. Om geen appels met peren te vergelijken zullen wij tegen dezelfde voorwaarden de bench maken als uw incassopartners hun werkzaamheden uitvoeren. Meer info

Aftercasso: optimaal incassoresultaat

Tot onze 'Benchmaker' rekenen wij ook Aftercasso. Wij gaan aan het werk met de dossiers die door uw incassopartner zijn gesloten op grond van 'geen verhaal' . Oninbaarheid is immers een begrip, dat voor velerlei uitleg vatbaar is. Onze score in Aftercasso geeft u informatie over het daadwerkelijk te behalen incassorendement in uw portefeuille en kan aanleiding geven tot een (in verschillende opzichten) 'goed gesprek'. Aftercasso is gericht op het verkrijgen van inzicht en verbetering van incassoprocessen, niet om Willems te profileren als incasso-partij. Meer info

Advies en auditing

U wilt uw debiteurenbeheer of uw debiteurenportefeuille eens onder de loep nemen? U wilt een onafhankelijk oordeel? Graag staan wij u met raad en daad terzijde. Hoe minder u ons immers ziet verschijnen als incasseerder des te groter uw resultaat. Op basis van de kengetallen van de creditmanagersindex (CMI) en de resultaten van uw incassoproces kunnen wij u adviezen geven om uw debiteurbeheer te verbeteren en gereedschap in handen geven om de resultaten van uw incassoproces inzichtelijk te krijgen, te sturen en beter te doen renderen.

Auditing: onafhankelijke deskundigheid

Een stap verder is dat wij u ondersteunen in het auditen van uw incassopartner(s). Op basis van de door u overeengekomen SLA (Service Level Agreement) maken wij voor u een toetsings- en normenkader op basis waarvan een audit kan worden afgenomen. Natuurlijk kunnen wij u ook bij de audit terzijde staan als deelnemer in het auditteam, maar ook de audit zelfstandig afnemen. Nemen wij de audit af, dan volgt een rapportage van de toetsing op basis van het vastgestelde normenkader, natuurlijk altijd voorzien van een onafhankelijk advies. Meer info

Aanbesteden: uw resultaat voorop

Om af te sluiten: de aanbesteding. De wijze waarop regelmatig de relatie tussen u en de incasseerder tot stand komt. Wij staan u zonder meer bij, indien u een inkoopproces doorloopt voor incasso. Wij kijken en lopen met u mee vanuit de positie van de aanbieder. Wij kunnen daarbij zorgen voor evenwicht en een win-win-situatie, waarbij uw resultaat voorop staat.

Meer weten? Neem contact met ons op

Willems Return zoekt het dichtbij, maar kijkt ver

Maatschappelijke verantwoordelijkheid houden wij graag eenvoudig. Ons motto: niet doen, als je niets doet. Geen woorden, maar daden. Geen manifest, maar actie. Middels Willems Return trachten wij een daadwerkelijke bijdrage te leveren aan het kleiner laten worden van die grote groep van mensen die het permanent of tijdelijk financieel niet kunnen bijbenen. Wij zoeken het dichtbij, maar kijken ver. Vanuit de buurt waar ons kantoor staat, naar de stad waar wij geboren zijn, naar het land waarin wij leven. Nieuwsgierig naar onze visie en ideeën? Neem contact met ons op voor een afspraak.

Geïnteresseerd?

Neem contact met ons op