Willems Gerechtsdeurwaarders
& Incasso in Utrecht

Nadenkertje: tekort geeft meer stress dan schulden.

U bent hier: Home Nieuws Op deze dagen werkt de deurwaarder niet
13-4-2018

Heeft u een gerechtsdeurwaarder opdracht gegeven om voor u aan de slag te gaan, dan wilt u natuurlijk dat dit zo snel mogelijk plaatsvindt. Niet iedereen mag zich zomaar gerechtsdeurwaarder noemen. Dit is in Nederland een wettelijk beschermde titel. Een gerechtsdeurwaarder moet zich hiermee aan bepaalde rechten en plichten houden.

Een van de wettelijke regels is dat hij (of zij) ambtshandelingen niet op iedere dag van het jaar mag verrichten. Hoe zit dat dan precies en op welke dagen in het jaar werkt een deurwaarder niet? In dit artikel zetten we ze op een rijtje.

Diverse ambtshandelingen

De werkzaamheden van een (gerechts)deurwaarder zijn zeer divers. Hij of zij is sparringpartner voor advocaten en ondernemers, en verricht handelingen welke alleen de gerechtsdeurwaarder mag uitvoeren, de zogenoemde ambtshandelingen. Welke handelingen vallen hier precies onder? Dit is de uiteenzetting volgens artikel 2 van de Gerechtsdeurwaarderswet:

  • Het doen van dagvaardingen en andere betekeningen, behorende tot de rechtsingang of de instructie van gedingen. Het doen van gerechtelijke protesten, bekendmakingen, aanzeggingen en verdere exploten.

  • Executoriale verkopingen, beslagen, gijzelingen, ontruimingen en andere handelingen, vereist voor of behorende tot de uitvoering van executoriale titels dan wel voor de bewaring van rechten.

  • Het ambtelijk toezicht bij vrijwillige openbare verkopingen van roerende lichamelijke zaken bij opbod, bij opbod en afslag, of bij afslag.

  • Het doen van protesten van non-betaling of non-acceptatie van orderbiljetten, wissels en dergelijke en het opmaken van een akte van interventie aan de voet van het protest.

    Daarnaast vallen alle werkzaamheden die direct samenhangen met de bovenstaande zaken onder ambtshandelingen.

Restricties van deurwaarder

Een deurwaarder mag bovenstaande handelingen niet altijd uitvoeren zoals we al eerder zeiden. Tussen 20:00 u ’s avonds en 7:00 u ’s ochtends mag een deurwaarder géén exploten uitreiken. Dit mag ook niet op zondagen en feestdagen die algemeen erkend zijn. Dat zijn: Nieuwjaarsdag (1 januari), tweede pinksterdag, Hemelvaartsdag, Koningsdag (27 april), Bevrijdingsdag (5 mei) en beide kerstdagen (25 en 26 december). Op deze dagen werkt een deurwaarder dus niet!

Gelijkgestelde dagen

Op dagen die gelijkgesteld kunnen worden aan de erkende feestdagen mag een deurwaarder dit alles ook niet doen. In 2018 vallen onder deze uitzondering nog: 11 mei (de dag na hemelvaart), Kerstdag(24 december) en oudejaarsdag (31 december).

Alleen als een rechter er toestemming toe geeft, kan het zo zijn dat er op één van deze dagen wél door een deurwaarder ambtshandelingen mogen worden verricht. Dit kan bijvoorbeeld tijdens een kort geding.

Gerechtsdeurwaarder inschakelen

Heeft u niet betalende klanten en wilt u een gerechtsdeurwaarder inschakelen om deze vordering te gaan innen? Neem dan contact met ons kantoor op in Utrecht of dien uw factuur online bij ons in. Wij gaan dan direct aan de slag!

15 werkdagen gerechtsdeurwaarder

Alles voor een geslaagde incasso!

Onze gratis digitale incassobox bevat alle documenten en tools die u nodig heeft voor een geslaagde incasso. Laat hieronder uw gegevens achter en ontvang de box direct!

Vul uw naam in

Vul een uniek e-mailadres in (u kunt max. 1x inschrijven op de nieuwsbrief)

U dient akkoord met onze voorwaarden te gaan.

Invalid Input