U bent hier: Home Service Ontruiming

Door het ontruimen van een woning of bedrijfspand verkrijgt u weer de vrije beschikking over de onroerende zaak zodat het opnieuw verhuurd, bewoond of verkocht kan worden

Voor wie?

Voor verhuurders, eigenaren en beheerders van woningen en bedrijfspanden in de meest uitgebreide zin van het woord, die te maken hebben met huurachterstand, onrechtmatige bewoning en /of onrechtmatig gebruik, overlast, overlijden, huuropvolging en onrechtmatige bewoning van geveilde panden.

Wat houdt het in?

Het betreffende bedrijfspand of woning wordt op professionele wijze ontruimd. De opslag en afvoer van de aanwezige roerende zaken zijn afhankelijk van de werkwijze van de betreffende gemeente.

Hoe werkt het?

Met een geldige titel, notariële akte dan wel vonnis van de rechter, waarbij het recht op ontruiming is toegezegd en na betekening van de titel zal met behulp van de hulpofficier van justitie, verhuizers en de slotenmaker het pand volgens de daarvoor geldende regels worden ontruimd

Wat zijn de voordelen?

  • Ontzorging van het ontruimingstraject vanaf de voorbereiding tot en met de afvoer en oplevering.
  • Lege en schone oplevering van het pand.
  • Vrije beschikking van het pand.

Wat zijn de extra’s?

  • Deskundige begeleiding in het ontruimingsproces.
  • Juridische bijstand om de juiste procedure te volgen.
  • Kosteninventarisatie: Het maken van een afweging van het te volgen traject en de te maken kosten.
  • Voorloop op de ontruiming: Voorafgaand aan de ontruiming zal getracht worden te bewerkstelligen dat de gebruiker het pand vrijwillig oplevert, door het pand diverse malen te bezoeken en contact te zoeken met de betrokkene.

Wat zijn de kosten?

De kosten zijn afhankelijk van de gevoerde procedure om een titel voor ontruiming te verkrijgen, de ambtelijke kosten, de duur van de ontruiming en de kostprijs van de verhuizers, slotenmaker en eventuele afvoer en opslag.

Geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op

Geïnteresseerd?

Neem contact met ons op