U bent hier: Home Service Incasso-audit

Incasso-audit is een service, waarbij een toetsings- en normenkader wordt opgemaakt op basis waarvan een audit bij uw incassopartner(s) afgenomen kan worden.

Wat houdt het in?

U krijgt volledige ondersteuning bij het auditen van uw incassopartner(s).

Hoe werkt het?

Aan de hand van de overeengekomen SLA (Service Level Agreement) met uw incassopartner(s) stellen wij een normenkader op, op basis waarvan uw incassopartner(s) kan/kunnen worden geaudit. De audit kan door u zelf of ons worden afgenomen.

Wat zijn de voordelen en extra’s?

  • Direct inzicht in de werkzaamheden van uw incassopartner(s).
  • Direct inzicht in het niveau van de werkzaamheden van uw incassopartner(s).
  • Controle op conformiteit van de overeengekomen SLA.
  • Een opgemaakt toetsings- en normenkader.
  • Volledige ondersteuning in het audit-proces.

Wat zijn de kosten?

De kosten worden bepaald op basis van de uit te voeren werkzaamheden en de daaraan bestede tijd. Er vindt altijd een afweging plaats van het te volgen traject en de te maken kosten.

Geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op

Geïnteresseerd?

Neem contact met ons op