Nieuws en tips uit de incassowereld

 Door het team van Willems Gerechtsdeurwaarders & Incasso

U bent hier: Home Nieuws Incassokosten verhalen op de debiteur: kan dat?
29-6-2018

Als er buitengerechtelijk wordt geïncasseerd zullen het incassobureau en de opdrachtgever vrijwel altijd de incassokosten verhalen op de debiteur. De buitengerechtelijke fase is het traject van incasseren, dat plaatsvindt alvorens naar de rechter te stappen. De debiteur heeft het immers zover laten komen dat de opdrachtgever het dossier uit handen heeft gegeven. Veel incassobureaus bieden een no-cure-no-pay aanbod aan om zo dossiers ter incassering te ontvangen.

Uiteraard zijn er situaties waarin de buitengerechtelijke fase geen betaling oplevert. In zulke gevallen zult u de keuze moeten maken in hoeverre u door tussenkomst van de rechter alsnog een poging zal doen om uw factuur betaald te krijgen. De zaak indienen bij de kantonrechter brengt kosten met zich mee en u moet kunnen inschatten hoe sterk u alle afspraken met de debiteur kunt aantonen.

Bij een gang naar de rechter is het verhalen van de proceskosten op de debiteur in sommige gevallen mogelijk. Er zijn echter wel voorwaarden aan verbonden. Hieronder bespreken we die.

Proceskostenveroordeling

Als u door de rechter (overwegend) in het gelijk wordt gesteld, bestaat de mogelijkheid dat u ook de proceskosten krijgt vergoed die u heeft moeten maken. Als uw advocaat (welke niet altijd verplicht is als het om kleine bedragen gaat) terzake de kwestie de rechter meteen ook vraagt om een proceskostenveroordeling, zal de rechter daar in ieder geval een uitspraak over doen.

Het is ook mogelijk dat de rechter besluit om een partij te veroordelen de proceskosten van de andere partij te vergoeden als dat op basis van de uitspraak naar mening van de rechter redelijk is. De veroordeling tot het betalen van de proceskosten is overigens geen blanco cheque van de opdrachtgever naar de debiteur.

Proceskosten die vergoed kunnen worden

Als opdrachtgever heeft u veel tijd gestoken in het voorbereiden van de zaak bij de rechter. Denk aan het aanleveren van de documenten voor de dagvaarding en het overleg met het incassobureau of uw advocaat. De volgende proceskosten kunnen worden verhaald op de tegenpartij als u in het gelijk wordt gesteld en de rechter besluit tot een proceskostenveroordeling:

1. Kosten uitbrengen dagvaarding door de deurwaarder

2. Griffierecht dat u moest voldoen

3. De kosten van uw eigen advocaat

4. Kosten van eventuele getuigenverhoren, etc.

5. De kosten van ingeschakelde deskundigen

De rechter hanteert voor de kosten van de advocaat een forfaitair bedrag. Dit bedrag is in de meeste gevallen veel lager dan de daadwerkelijke kosten van de rechtsbijstand. Het advies is dan ook om vooraf samen met uw adviseur een inschatting te maken van de kosten van het procederen.

Incasseren bij een debiteur

Heeft u te maken met een niet betalende klant en vraagt u zich af of u de incassokosten kunt verhalen op de debiteur? Neem dan gerust contact met ons op om u te laten adviseren. U kunt ook de factuur online bij ons indienen. Wij gaan dan direct aan de slag.

26 incassokosten verhalen

Alles voor een geslaagde incasso!

Onze gratis digitale incassobox bevat alle documenten en tools die u nodig heeft voor een geslaagde incasso. Laat hieronder uw gegevens achter en ontvang de box direct!

Vul uw naam in

Vul een uniek e-mailadres in (u kunt max. 1x inschrijven op de nieuwsbrief)

U dient akkoord met onze voorwaarden te gaan.