Nieuws en tips uit de incassowereld

 Door het team van Willems Gerechtsdeurwaarders & Incasso

U bent hier: Home Nieuws Artificiële intelligentie inzetten voor cashflow beheer?
10-2-2017

Deze week hadden wij ons jaarlijkse bezoekje van leerlingen van het MBO, richting administratief-juridische dienstverlening. Ze krijgen koffie, fris en gebak en natuurlijk een motiverend praatje. We zijn immers een leerbedrijf dat ruimte geeft aan stagiaires MBO/HBO om te proeven van de praktijk. Het praatje starten we vaak met een vraag: wat doet een deurwaarder? Wat denk je?

In het algemeen antwoordt de vlotste uit de groep van potentiële stagiaires. Incasseren, geld ophalen, gevolgd door zwaardere maatregelen als ‘spullen weghalen’ en ‘mensen het huis uitzetten’. Deze antwoorden zien we natuurlijk van verre aankomen en geven altijd een mooie aanleiding om het ambt van deurwaarder en onze activiteiten uiteen te zetten.

Wat is een gerechtsdeurwaarder?

De gerechtsdeurwaarder is een openbaar ambtenaar belast met wettelijke taken, die in het algemeen bij uitsluiting van ieder ander aan hem zijn opgedragen of voorbehouden. Tot deze taken horen in ieder geval het dagvaarden en het verrichten van handelingen voor de uitvoering van executoriale titels. Bij de beëdiging van één van onze deurwaarders omschreef de rechter de gerechtsdeurwaarder als het zwaard van de rechter. Diegene die feitelijk zorgt dat recht wordt gedaan. Natuurlijk iets te breed genomen, maar het klonk prima en was verwarmend voor de inborst.

Al onze ambtelijke taken zijn in de wet omschreven en bestaan onder meer uit ontruimen, beslagleggen en executoriaal verkopen. Een in de praktijk mooie opdracht is ons ambtelijk toezicht bij vrijwillige verkopingen en veilingen van roerende zaken.  We zijn een waarborg voor verkoper en koper, dat het proces van bieden, loven en afhameren goed loopt. Gelukkig hebben wij geen invloed op de waar en de prijs.

Nevenactiteiten

De gerechtsdeurwaarder is dan wel ambtenaar, maar staat niet op de loonlijst van de staat. De gerechtsdeurwaarder is (net als de notaris overigens) een ondernemer. Op grond van dit ondernemerschap zijn we gerechtigd nevenwerkzaamheden te verrichten. Een aantal daarvan is in de Gerechtsdeurwaarderswet opgesomd. De meest kenbare en meest door deurwaarders uitgevoerde nevenwerkzaamheden zijn het innen van gelden voor derden (incasso) en optreden als proces- of rolgemachtigde (bij de kantonrechter). Minder bekend zijn de wettelijke nevenwerkzaamheden als het verlenen van rechtsbijstand, het optreden als curator of bewindvoerder, het verrichten van taxaties, het constateren van feitelijke toestanden en het uitoefenen van een veilingbedrijf.

Op al deze wettelijke nevenwerkzaamheden zijn de beroeps- en gedragsregels geldend voor gerechtsdeurwaarders van toepassing.  De wettelijke neventaken sluiten dan ook strak aan op onze primaire rol als ambtenaar.

Bredere inzet van expertise en uitbreiding takenpakket

De beroepsorganisatie van de gerechtsdeurwaarders (KBvG) en de Raad van Europa pleiten voor een uitbreiding van het pakket aan wettelijke taken en nevenactiviteiten, omdat dit grote voordelen biedt op het gebied van innovatie en kruisbestuiving. Zij willen aan deze uitbreiding  vormgeven door de  gerechtsdeurwaarder ruimte te geven voor het verrichten van werkzaamheden op het terrein van de vrijwillige veiling van onroerende zaken, de vergaring en de vastlegging van bewijs (proces-verbaal van constatering plus), insolventieprocedures, procesvertegenwoordiging en het opstellen en verleiden van privaatrechtelijke akten.

Het ambt centraal

Op nevenactiviteiten die niet staan beschreven in de wet (zoals bijvoorbeeld schuldhulpverlening en budgetcoaching) zijn de beroeps- en gedragsregels niet direct van toepassing. Ons ambt dient echter altijd centraal te staan. Ook bij de uitoefening van nevenactiviteiten, zodat de uitoefening daarvan de goede en onafhankelijke vervulling van het ambt en aanzien daarvan niet schaadt. Uitbreiding van het wettelijk pakket aan taken en werkzaamheden zijn de primaire waarborg daarvoor.

Kennismaken met de werkwijze van Gerechtsdeurwaarderskantoor Willems? Neem dan contact met ons op!

nevenactiviteiten

Alles voor een geslaagde incasso!

Onze gratis digitale incassobox bevat alle documenten en tools die u nodig heeft voor een geslaagde incasso. Laat hieronder uw gegevens achter en ontvang de box direct!

Vul uw naam in

Vul een uniek e-mailadres in (u kunt max. 1x inschrijven op de nieuwsbrief)

U dient akkoord met onze voorwaarden te gaan.