Nieuws en tips uit de incassowereld

 Door het team van Willems Gerechtsdeurwaarders & Incasso

U bent hier: Home Nieuws Soorten beslaglegging en wanneer worden ze gebruikt?
27-7-2018

Bij het niet nakomen van betalingsverplichtingen die zijn opgelegd door de rechter kan er beslaglegging plaatsvinden. Beslagleggen wordt altijd gedaan door een deurwaarder, meestal na inschakeling van een rechter. Er zijn twee typen beslaglegging, namelijk executoriaal beslag en conservatior beslag.

Wat houden deze twee typen beslagleggingen in, wanneer worden ze gebruikt en wat betekent een incassobureau daarin? In dit artikel leggen wij het u uit.

Wat is executoriaal beslag?

Executoriaal beslag is het type beslaglegging dat het meest voorkomt. Dit houdt in dat er beslag wordt gelegd op iemands roerende en/of onroerende zaken om deze eventueel te verkopen. Uit de opbrengst van de verkoop kan dan de vordering van de schuldeisers alsnog worden betaald.

Vaak is er sprake zijn van ‘derdenbeslag’. Dit houdt in dat er beslag wordt gelegd op goederen die de debiteur van iemand anders te vorderen heeft. Het meest bekende voorbeeld daarvan is het zogenaamde loonbeslag. Door dit beslag wordt het loon, de uitkering of het pensioen van debiteur getroffen. Dit beslag ‘loon’ komt dan ten goede aan de schuldeiser . Het beslag op loon is ingrijpend en aan strenge regels gebonden. Ook mag door dit beslag de debiteur niet onder het bestaansminimum terecht komen.

Wat houdt conservatoir beslag in?

Conservatoir beslag wordt vaak in gang gezet wanneer de schuldeiser vermoedens heeft dat geld en andere goederen van de schuldenaar zullen verdwijnen. De schuldeiser zal aan de rechter toestemming moeten vragen alvorens een conservatoire maatregel te nemen. Door het beslag voorkomt de schuldeiser dat goederen verdwijnen. Zodra het beslag is gelegd zal de de schuldeiser in het algemeen wel een procedure moeten starten. Indien dit niet tijdig gebeurt, vervalt het beslag. Het conservatoir beslag is daarmee een bewarend beslag en blijft aanwezig tot de rechter heeft beslist.

Rol van een incassobureau

Veel mensen schrikken als ze te maken krijgen met een incassobureau. Veelal proberen wij een openstaande vordering via het minnelijke traject op te lossen. Een incassobureau wordt vaak gelinkt met het beslag leggen op spullen. In de praktijk mag een incassobureau dat niet zelf doen. Een incassobureau kan wel een rechter inschakelen. Na het wijzen van het vonnis is het echter de gerechtsdeurwaarder die dit uitvoert.

Gerechtsdeurwaarder inschakelen?

Blijven er openstaande facturen staan, ook nadat u meerdere keren een herinnering heeft verzonden naar uw klanten? U kunt er dan voor kiezen om de factuur te laten innen door een gerechtsdeurwaarder. Heeft u vragen? Neem gerust eens contact met ons op of dien uw factuur direct online in.

30 beslaglegging

Alles voor een geslaagde incasso!

Onze gratis digitale incassobox bevat alle documenten en tools die u nodig heeft voor een geslaagde incasso. Laat hieronder uw gegevens achter en ontvang de box direct!

Vul uw naam in

Vul een uniek e-mailadres in (u kunt max. 1x inschrijven op de nieuwsbrief)

U dient akkoord met onze voorwaarden te gaan.