Nieuws en tips uit de incassowereld

 Door het team van Willems Gerechtsdeurwaarders & Incasso

U bent hier: Home Nieuws Samenwerkingspartner gaat failliet: hoe nu verder?
23-12-2018

Het is een nachtmerrie voor veel ondernemers: een faillissement van het bedrijf waarmee u samenwerkt. Zeker als er sprake is van openstaande facturen kan dit ongunstig voor u uitpakken. In het ergste geval gaat u zelf ook failliet. Veel ondernemers denken dat er niets te halen is bij een failliet bedrijf, maar dit is niet helemaal juist. Zodra u weet welke weg u moet inslaan, kan dit gunstig voor u uitpakken. Bovendien is het verstandig om ook naar de toekomst te kijken: hoe voorkomt u openstaande vorderingen bij een partij met wie u samenwerkt?

Hoe handelt u bij een failliet bedrijf?

Is er een faillissement uitgesproken over het bedrijf waarmee u samenwerkt? Dan krijgt u te maken met een curator. Openstaande vorderingen dient u gespecificeerd te overhandigen aan de desbetreffende curator. Hij maakt namelijk een lijst van alle crediteuren die nog een vordering hebben openstaan bij het failliete bedrijf. Openstaande schulden worden verrekend met de nog beschikbare middelen van het bedrijf, de boedel. Het is goed om te weten dat de belastingdienst en werknemers hieruit als eerste geld ontvangen.

Is er geen financiële ruimte voor uw openstaande vordering(en)? Laat dit dan zo spoedig mogelijk bevestigen door de curator. Deze schriftelijke bevestiging heeft u nodig om de in rekening gebrachte btw terug te vragen bij de belastingdienst.

Hoe zit het met uw samenwerkingsovereenkomst?

Heeft u een samenwerkingsovereenkomst met het bedrijf dat failliet gaat en wilt u weten of dit nog van kracht blijft? Dit wordt beslist door de curator. Soms kan een curator schriftelijk verzoeken een overeenkomst te handhaven. Doet een curator dit niet, dan vervalt de overeenkomst, maar kunt u wel een schadevergoeding indienen bij de curator. Er bestaat dan een mogelijkheid dat u gedeeltelijk wordt gecompenseerd.

Voorkom een nieuw faillissement in de toekomst

Hoewel u een faillissement van een samenwerkingspartner zeker niet altijd kan voorkomen, is het wel mogelijk bepaalde risico's af te dekken. Een preventiemiddel voor uzelf is bijvoorbeeld de kredietwaardigheidscheck. Via ons platform Incassoline kunt u die eenvoudig aanvragen. Stel dat een bedrijf niet volledig kredietwaardig is, dan kunt u bedingen dat facturen tussentijds of vooraf worden betaald. Hiermee verkleint u de financiële schade voor u als ondernemer.

Ook is het goed om regelmatig debiteuren na te lopen en te analyseren. Komen ze de betaalafspraken na? Krijgen ze wellicht teveel ruimte van u en loopt u daardoor onnodige kredietrisico’s? Samen met uw creditmanager doet u er goed aan om een strak debiteurenbeleid te hanteren. In een eerder blog gaven wij u al zes signalen waaruit u kunt afleiden dat uw klant in zwaar weer zit.

Incasso of gerechtsdeurwaarder nodig?

Heeft u een debiteur die niet wil betalen of ziet u een faillissement aankomen bij een van uw partners? Onze medewerkers staan u graag bij met juridische advies en incassokennis. Wij nemen de zaak graag voor u uit handen. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

51 partner failliet

Alles voor een geslaagde incasso!

Onze gratis digitale incassobox bevat alle documenten en tools die u nodig heeft voor een geslaagde incasso. Laat hieronder uw gegevens achter en ontvang de box direct!

Vul uw naam in

Vul een uniek e-mailadres in (u kunt max. 1x inschrijven op de nieuwsbrief)

U dient akkoord met onze voorwaarden te gaan.