Nieuws en tips uit de incassowereld

 Door het team van Willems Gerechtsdeurwaarders & Incasso

U bent hier: Home Nieuws Nieuwe gedragsregels voor advocatuur: 8 wijzigingen
06-4-2018

De advocatuur had de afgelopen jaren te maken met een aantal belangrijke veranderingen. Denk daarbij aan de ingrijpende wijzigingen in de Advocatenwet van 2015. Advocaten moeten zich aan gedragsregels houden. Deze regels zijn opgesteld in 1968, 1980 en 1992. Recent zijn begin 2018 de nieuwe gedragsregels voor de advocatuur van kracht geworden en zijn die uit 1992 daarmee naar de prullenbak verwezen.

Wijzigingen in gedragsregels

Wij werken regelmatig voor advocaten als kennispartner en bij executietrajecten. Wij hebben een samenvatting gemaakt van de belangrijkste wijzigingen uit de nieuwe gedragsregels. De volledige tekst van de gedragsregels is te vinden op Advocatenorde.nl . Hierbij enkele belangrijke wijzingen:

1. Het provisieverbod

Het is voortaan onder een aantal voorwaarden wel toegestaan om voor het aanbrengen van opdrachten een beloning te ontvangen of die toe te kennen. De advocaat moet wel kunnen aantonen dat zijn handelen niet in strijd is met de kernwaarden (onafhankelijkheid, partijdigheid, deskundigheid, integriteit en vertrouwelijkheid).

2. Confraternale correspondentie

Het is niet meer zo dat correspondentie tussen advocaten of mededelingen die ze aan elkaar doen altijd vertrouwelijk zijn. Als een advocaat vertrouwelijk wil communiceren met een collega, moet hij dat op basis van artikel 26 van tevoren afspreken.

3. Geheimhouding

In regel 3 van de gedragsregels wordt duidelijker ingegaan op de vertrouwelijkheid van alles wat de rechtzoekende aan een advocaat meedeelt. Hoewel dit voor zich lijkt te spreken komt die vertrouwelijkheid steeds meer onder druk te staan.

4. Onverenigbare functies

In regel 10 wordt in algemene termen bepaald welke openbare functies niet verenigbaar worden geacht met het beroep van advocaat. Een advocaat moet vertrouwen uitstralen en onafhankelijk zijn.

5. Belangenverstrengeling

In regel 15 wordt belangenverstrengeling toegelicht. Hierin wordt onder meer ingegaan op vrije advocaatkeuze, maar ook op de rol van een advocaat in een echtscheiding of het optreden als gezinsadvocaat. Hierbij moet de advocaat beide partijen goed voorlichten en hier grote behoedzaamheid bij tonen.

6. Levende toelichting

Tenslotte is er bij de gedragsregels 2018 gekozen voor een 'levende toelichting'. Hierdoor is het mogelijk dat in de toekomst de toelichtingen worden aangepast op basis van omstandigheden of maatschappelijke ontwikkelingen. De gedragsregels zelf blijven dan intact.

7. Gefinancierde rechtshulp

Door de wijzigingen in de gefinancierde rechtshulp in de afgelopen jaren is in regel 18 duidelijker vastgelegd wat van een advocaat op dit punt wordt verwacht. Hij is volgens die regel verplicht om voor aanvaarding van de opdracht, of tussentijds als daar aanleiding voor is, te trachten om door de overheid gefinancierde rechtshulp te krijgen.

8. Honorarium

In regel 17 is geregeld op welke wijze een advocaat zijn declaratie dient vast te stellen. Uiteraard is de basis daarvan redelijkheid en transparantie. In de punten 6 en 7 is eenduidig vastgelegd wat er dient te gebeuren indien een advocaat conservatoire maatregelen wil nemen of een faillissement van een cliënt wil aanvragen. Ook bij beslaglegging is in principe altijd overleg met de deken aan de orde.

Samenwerken met Willems

Wij werken al tientallen jaren met advocaten uit heel Nederland. Wij zijn graag uw speerpunt. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak om kennis te maken.

14 Gedragsregels

Alles voor een geslaagde incasso!

Onze gratis digitale incassobox bevat alle documenten en tools die u nodig heeft voor een geslaagde incasso. Laat hieronder uw gegevens achter en ontvang de box direct!

Vul uw naam in

Vul een uniek e-mailadres in (u kunt max. 1x inschrijven op de nieuwsbrief)

U dient akkoord met onze voorwaarden te gaan.