Nieuws en tips uit de incassowereld

 Door het team van Willems Gerechtsdeurwaarders & Incasso

U bent hier: Home Nieuws Nut en noodzaak van een liquiditeitsprognose
23-4-2021

Het opstellen, of laten opstellen, van een liquiditeitsprognose is belangrijk om goed inzicht te krijgen in de financiële gezondheid van uw onderneming. Is uw bedrijf in staat om kortlopende schulden te betalen? Vaak bestaat er onvoldoende inzicht in de aanwezigheid van voldoende liquide middelen om te kunnen voldoen aan kortlopende betalingsverplichtingen tot maximaal 12 maanden. In dit artikel bespreken we het nut en noodzaak van een liquiditeitsprognose en de waarde van in tijdige incasso bij debiteuren.

Bedrijven die onvoldoende liquide middelen hebben om te kunnen voldoen aan deze kortlopende betalingsverplichtingen zijn vaak financieel niet gezond. Zij kunnen bij een tegenslag snel in de problemen raken. Denk aan het faillissement van een klant, ziekte / ontslag van personeel of crisis. Het is daarom altijd belangrijk om een goede liquiditeitsprognose op te stellen en deze continu te bewaken. Dit is een van de taken van een goede credit en financieel manager.

Een liquiditeitsprognose geeft duidelijkheid

Vaak weten ondernemers niet goed of kortlopende schulden kunnen worden betaald of niet. Een liquiditeitsprognose geeft hier duidelijkheid over. Deze prognose noemen we ook wel de liquiditeitsbegroting en is bedoeld om de liquiditeitsratio’s van een onderneming in kaart te brengen.

De liquiditeitsratio’s van een onderneming maken eigenlijk duidelijk of er voldoende geld op de rekening staat, of in kas is, om kortlopende financiële verplichtingen het hoofd te kunnen bieden. Kunnen deze verplichtingen worden voldaan of is hiervoor onvoldoende geld beschikbaar? Het antwoord op deze vraag wordt gegeven door de liquiditeitsprognose.

Het verschil tussen een liquide en illiquide bedrijf

Bij een bedrijf zijn vrijwel altijd openstaande rekeningen aanwezig. Het gaat dan ook niet om de aanwezigheid van openstaande facturen, maar om het financiële vermogen om deze facturen te voldoen. Wanneer een bedrijf financieel goed in staat is om deze openstaande facturen, en eventuele andere schulden, te voldoen, dan is er sprake van een liquide bedrijf. Kan de onderneming dit niet? Dan is er sprake van een illiquide bedrijf. Voor een ondernemer is het belangrijk om te weten of de onderneming liquide of illiquide is. Zijn er onvoldoende financiële middelen om kortlopende schulden te voldoen, dan moeten alle zeilen worden bijgezet om de liquiditeit te verhogen.

Het opstellen van een liquiditeitsprognose

Het is belangrijk om te weten dat de liquiditeit van een bedrijf niet vast is. Voortdurend worden facturen voldaan en komen nieuwe facturen binnen die nog betaald moeten worden. De exacte liquiditeit is dan ook een momentopname. Om een goede liquiditeitsprognose op te stellen moeten er drie soorten uitgaven en inkomsten worden onderscheiden, namelijk de financieringen, de investeringen en de bedrijfsactiviteiten. Deze uitgaven en inkomsten worden vastgesteld voor een bepaalde periode, waarna er een vergelijking kan plaatsvinden tussen de actuele cashpositie en de cashpositie die verwacht kan worden. De netto toename en afname van de liquide middelen van het bedrijf kunnen op deze wijze in kaart worden gebracht.

De facturen die u zelf niet betaald krijgt

Heeft uw bedrijf zelf een behoorlijk aantal onbetaalde facturen? Factuurbetalingen die u niet ontvangt hebben een negatieve invloed op de liquiditeit van uw bedrijf. Zij vormen een gevaar voor de financiële gezondheid van de onderneming. Het kan zelfs zo zijn dat u uw kortlopende schulden niet kunt betalen, doordat uw klanten uw facturen niet betalen. Heeft u klanten die niet betalen? Onderneem dan altijd snel actie om de liquiditeit van uw onderneming te beschermen. Willems Gerechtsdeurwaarders & Incasso uit Utrecht helpt u graag. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of advies.

16 liquiditeitsbegroting

Alles voor een geslaagde incasso!

Onze gratis digitale incassobox bevat alle documenten en tools die u nodig heeft voor een geslaagde incasso. Laat hieronder uw gegevens achter en ontvang de box direct!

Vul uw naam in

Vul een uniek e-mailadres in (u kunt max. 1x inschrijven op de nieuwsbrief)

U dient akkoord met onze voorwaarden te gaan.