Willems Gerechtsdeurwaarders
& Incasso in Utrecht

Nadenkertje: tekort geeft meer stress dan schulden.

U bent hier: Home Nieuws CBS onderzoek: 8% problematische schulden in NL
28-8-2020

Er was tot voor kort geen uitgebreid onderzoek gedaan naar de schuldenproblematiek in ons land. Op basis van schattingen en cijfers vanuit instanties was er echter wel een globaal beeld. Het CBS heeft recent een gedegen onderzoek gedaan naar de stand van zaken in Nederland op het vlak van schulden. Ons land had in 2018 al te maken met relatief veel huishoudens, 8%, die met problematische schulden kampen. Door de aankomende crisis zal dit aantal echter hoger worden is de verwachting.

Het CBS heeft kunnen vaststellen (zie onderzoek) dat maar liefst 8,3 procent van de Nederlandse huishoudens te maken heeft met problematische schulden. Slechts 10 procent van deze groep is bekend bij organisaties voor schuldhulpverlening. Verwacht wordt nu dat de schuldenproblematiek nog verder zal verslechteren naar mate de coronacrisis langer aanhoudt. Alle data van het onderzoek is te vinden in een online dashboard.

Minst aantal schulden in Rozendaal

Het onderzoek toont aan dat er relatief grote verschillen worden gezien tussen diverse plaatsen in ons land. In de gemeente Rozendaal zijn de minste huishoudens met problematische schulden te vinden. Het gaat dan om 2,4 procent. Een stuk hoger op de lijst staan Almere, met 14 procent, en Lelystad, met 15 procent. In de stad Rotterdam zijn de meeste huishoudens te vinden die te maken hebben met problematische schulden. Hier is een percentage vastgesteld van maar liefst 16 procent.

Hieronder in de grafiek ziet u het type huishouden met registreerde schulden, hoeveel vermogen een persoon heeft en wat voor soort woning deze persoon bezit. Deze grafieken komen uit het dashboard van het CBS en kunt u ook inzien per gemeente.

35 grafiek schulden

Schuldhulpverlening kan niet altijd helpen

Wanneer iemand problematische schulden heeft, dan kan er aangeklopt worden bij de schuldhulpverlening binnen de gemeente. Onder de mensen die zelf te maken hebben met problematische schulden is dit een stuk minder vanzelfsprekend. Slechts 1 op de 6 huishoudens met problematische schulden heeft zich bij een dergelijke instantie aangemeld voor ondersteuning. Bij 10 procent van de huishoudens zit er minimaal 1 persoon in een wettelijk of minnelijk schuldsaneringstraject.

Het overgrote deel van de huishoudens met problematische schulden denkt het zelf nog op te kunnen lossen of wil geen hulp inschakelen uit schaamte. Wanneer een huishouden zichzelf niet aanmeldt voor schuldhulpverlening, dan kan er op dit moment ook geen hulp geboden worden.

Registratie van schulden

Via diverse instanties worden schulden geregistreerd. In onderstaande tabel ziet u hoeveel procent van de huishoudens geregistreerd is met een problematische schuld in een schuldregister.

35 grafiek schuldregistratie

Coronacrisis verergert schuldenproblematiek

We schreven vorige week dat er een economische crisis aan zit te komen. De coronacrisis zal de schuldenproblematiek naar verwachting vergroten. Er wordt steeds meer bekend over de huishoudens met problematische schulden. Daarnaast wordt het makkelijker om risicogroepen in kaart te brengen. Volgens Geert van Dijk, directeur van de NVVK, vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren, is dit belangrijk. Hij geeft aan ervan overtuigd te zijn dat de coronacrisis zal gaan zorgen voor een flinke toename van het aantal huishoudens met (problematische) schulden.

Meer mensen moeten een uitkering aanvragen of komen in de bijstand terecht. Het aantal aanvragen liep afgelopen weken in de regio Amsterdam al fors op. Daarnaast zijn er meer mensen, zoals ZZP’ers, die inkomsten geheel of gedeeltelijk verliezen en die niet zomaar een andere financiële tegemoetkoming kunnen ontvangen. Zij kunnen immers geen aanspraak maken op de WW.

Bedrijven worden meegetrokken in crisis

Huishoudens die met problematische schulden te maken krijgen, blijven wel uitgaven doen bij bedrijven. In de meeste gevallen gaat het om noodzakelijke uitgaven, maar er zijn natuurlijk uitzonderingen. Via leasing constructies of betaling in termijnen worden nieuwe producten gekocht. Het risico is groot dat facturen van bedrijven door de schuldenproblematiek niet betaald worden of (te) lange tijd onbetaald blijven. Hierdoor komt er veel druk te liggen op de cashflow van bedrijven, waardoor zij meegetrokken worden in de financiële ellende.

Heeft u als bedrijf te maken met klanten die niet betalen? Dan kunt u Willems Incasso uit Utrecht inschakelen. Wij helpen u graag verder. Neem vrijblijvend contact met ons op.

35 problematische schulden cbs

Alles voor een geslaagde incasso!

Onze gratis digitale incassobox bevat alle documenten en tools die u nodig heeft voor een geslaagde incasso. Laat hieronder uw gegevens achter en ontvang de box direct!

Vul uw naam in

Vul een uniek e-mailadres in (u kunt max. 1x inschrijven op de nieuwsbrief)

U dient akkoord met onze voorwaarden te gaan.

Invalid Input