Nieuws en tips uit de incassowereld

 Door het team van Willems Gerechtsdeurwaarders & Incasso

U bent hier: Home Nieuws Borgstelling of borgtocht hoe zit dit precies
15-7-2022

Bij het aangaan van een zakelijke overeenkomst kan er sprake zijn van een borgstelling. Vaak wordt dit ook een borgtocht genoemd. Het woord borgtocht kennen we vanuit het strafrecht, maar kan ook worden gebruikt bij een overeenkomst. In meerdere situaties kan er sprake zijn van een borgstelling of borgtocht. Dit kan verplicht zijn, maar er zijn ook omstandigheden denkbaar waarin het vooral wenselijk is. Uiteraard verschilt dit per situatie. In dit blog nemen we de term borgstelling en de toepassing daarvan met u door.

Om te beginnen de woorden ‘borgstelling’ en ‘borgtocht’ betekenen hetzelfde. Het kan ook zijn dat een partij de term ‘garantstelling’ gebruikt. Het betekent dat er een derde partij betrokken wordt bij een overeenkomst. Partij A moet aan partij B betalen. Wanneer partij A niet langer kan betalen aan partij B, dan mag partij B een beroep doen op partij C om de betalingen over te nemen. Dit is in de basis wat borgstelling inhoudt.

Drie partijen bij een borgstelling

Borgstelling kan het best worden gezien als een preventieve maatregel die wordt genomen door de partij die recht heeft op het ontvangen van betalingen. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om huur- of hypotheek en/of leasebetalingen. De maatregel wordt genomen voor het geval er in de toekomst financiële problemen ontstaan bij de partij die de bedragen moet betalen. Wanneer er sprake is van een borgstelling of borgtocht, dan zijn er dus altijd minimaal drie partijen betrokken. Dit zijn de partij die moet betalen, de partij die de betalingen ontvangt én de partij die de betalingen dient te verrichten als de partij die moet betalen dit niet langer doet. Makkelijk gezegd zijn dit de schuldenaar, de schuldeiser en de borg.

Borgtocht is één van de bijzondere overeenkomsten. De borgtocht is daarom geregeld in titel 14 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. De definitie luidt opgenomen in artikel 7:850 BW:

 “1. Borgtocht is de overeenkomst waarbij de ene partij, de borg, zich tegenover de andere partij, de schuldeiser, verbindt tot nakoming van een verbintenis, die een derde, de hoofdschuldenaar, tegenover de schuldeiser heeft of zal krijgen.”

Overeenkomst met de borg in geval van borgstelling

Een borg kan zowel een natuurlijk persoon als een rechtspersoon zijn. Er komt bij borgstelling een overeenkomst tot stand tussen de schuldeiser en de borg. In de praktijk is het mogelijk om borgtocht mondeling of schriftelijk te regelen. Het spreekt voor zich dat het eigenlijk altijd verstandig is om de zaken op papier vast te leggen. De schuldenaar waarvoor iemand garant (borg) staat hoeft niet per definitie in deze overeenkomst te worden opgenomen. De schuldenaar hoeft geen toestemming te geven voor een borg en het is zelfs niet verplicht om de schuldenaar op de hoogte te stellen van de aanwezigheid van een borg. Volgens de wet is het in bepaalde gevallen wel verplicht dat de geregistreerd partner of echtgenoot van de borg ook toestemming moet geven voor de borgstelling.

Wanneer wordt de borg aangesproken?

Het komt in de praktijk vaak voor dat er sprake is van een borgstelling waarvan gedurende de looptijd geen gebruik wordt gemaakt. Dit geeft aan dat het om een preventieve maatregel gaat die lang niet altijd in werking treedt. De borg wordt aangesproken op het moment dat de schuldenaar niet betaalt. Als er een schuld ontstaat, dan spreekt het voor zich dat de partij die de betalingen hoort te ontvangen gewoon betaald wil worden. Wanneer de schuldeiser geen betalingen ontvangt van de partij die hoort te betalen, en er ontstaat een betalingsachterstand, dan kan de schuldeiser een beroep doen op de borg. De borg dient dan het bedrag te betalen in de plaats van de schuldenaar.

Meestal wordt er eerst een incassotraject gestart

Het komt in de praktijk zelden voor dat een schuldeiser zich direct wendt tot de borg wanneer een factuur open blijft staan. Er moet dan ook aan bepaalde voorwaarden worden voldaan om de borg aan te kunnen spreken. In verreweg de meeste gevallen wordt ervoor gekozen om eerst een minnelijk incassotraject te starten, om op die manier de factuur alsnog betaald te krijgen van de schuldenaar zelf.

Heeft u een of meerdere niet betalende klanten en wilt u actie ondernemen? Dan kunt u contact opnemen met Willems Gerechtsdeurwaarders & Incasso uit Utrecht. Wij helpen u graag verder.

28 borgstelling borgtocht uitleg

Alles voor een geslaagde incasso!

Onze gratis digitale incassobox bevat alle documenten en tools die u nodig heeft voor een geslaagde incasso. Laat hieronder uw gegevens achter en ontvang de box direct!

Vul uw naam in

Vul een uniek e-mailadres in (u kunt max. 1x inschrijven op de nieuwsbrief)

U dient akkoord met onze voorwaarden te gaan.