Nieuws en tips uit de incassowereld

 Door het team van Willems Gerechtsdeurwaarders & Incasso

U bent hier: Home Nieuws Balans tussen schuldeiser en schuldenaar is zoek
06-3-2021

Ondernemen in iedere sector brengt betalingsrisico’s met zich mee. Als zzp’er en MKB’er doet u er alles aan om iedere klant keurig van dienst te zijn, maar helaas blijft een deel van de facturen onbetaald. U start een incassotraject op, maar door nieuwe wetgeving en de maatschappelijke aandacht voor schulden en armoede moet u steeds langer wachten op uw geld of water bij de wijn doen. Door nieuwe wet- en regelgeving is de balans tussen schuldeiser en schuldenaar zoek.

Recht om een betaling te borgen

Het recht om als leverancier / schuldeiser een betaling te borgen staat zwaar onder druk de laatste jaren. Waar het vroeger normaal was om door stevige incasso een vordering te innen, moet dit nu op een zachtere manier door bijvoorbeeld de inzet mediation. U als schuldeiser zal vaak gevraagd worden begrip te tonen voor een schuldenaar. Allemaal leuk en aardig, maar de openstaande vordering zorgt wel voor problemen in de liquiditeit. U heeft als MKB’er helemaal geen financiële ruimte om maanden te wachten op uw geld.

Er hebben twee grote wijzigingen plaatsgevonden die sterk in het voordeel zijn van de schuldenaar. Hierdoor is de balans tussen de belangen van de schuldeiser en de schuldenaar totaal niet gelijk.

1. Herziening van beslag- en executierecht

Sinds 1 oktober 2020 is de Herziening van beslag- en executierecht van toepassing. Dit geeft de schuldenaar een ‘betere’ positie. Er mag geen beslag meer worden gelegd op de gewone inboedel van mensen met schulden. Verder mag het (aankondigen van) beslag ook niet meer als middel worden gebruikt om de schuldenaar een zetje in de goede richting te geven.

Sinds begin 2021 is Fase 2 van de wet in werking getreden. Dit maakt het niet langer mogelijk om het volledige saldo bankrekening van een debiteur op te eisen. Per bankrekening is een beslag vrij bedrag vastgesteld van minimaal € 1.450,00. De overheid wil zo voorkomen dat mensen onder het bestaansminimum gaan komen en geen geld meer hebben om van te leven.

2. WHOA

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) is ingegaan op 1 januari 2021. Een WHOA procedure is een optie wanneer een onderneming financieel in zwaar weer terecht is gekomen en dreigt failliet te gaan. Wanneer er een WHOA procedure wordt gestart, dan wordt aan de schuldeisers van het bedrijf een zogenaamd crediteurenakkoord aangeboden. Met dit akkoord moet overeenstemming gezocht worden om de schulden op te lossen. Vaak gaat dit in de vorm van kwijtschelding.

Als schuldeiser bent u dus niet blij met een WHOA procedure. De WHOA is door de overheid in het leven geroepen om bedrijven die door corona aan het randje van faillissement zitten te laten overleven. Het zal er echter in de praktijk op neer komen dat de schuldeisers water bij de wijn zullen moeten doen en de factuur als verlies moeten afboeken.

Positie schuldenaar is verbeterd

Een verdere verbetering van de positie van de schuldenaar komt tot uitdrukking in allerlei wetgeving en wetsvoorstellen. Zo is er vanaf 1 januari 2021 een nieuwe beslagvrije voet. Is er een wetsvoorstel ingediend voor een strengere regulering van de incassobranche, en de ambtshalve toetsing van consumentenvorderingen is doorgevoerd in het kader van consumentenbescherming. Verder komt de omslag tot uitdrukking in onrealistische schuldsaneringsvoorstellen en zelfs een publiek verzoek van de staatssecretaris van Financiën aan private partijen om hun vorderingen op slachtoffers van de toeslagenaffaire kwijt te schelden. Dit zijn slechts een paar van de recente gebeurtenissen.

De balans slaat door…

Vanuit de maatschappelijke aandacht voor schulden en armoede in Nederland zijn er veel instanties die zich bemoeien met de schuldenaar. Er zijn berekeningen waarbij het 17 miljard euro kost om 3 miljard euro aan schulden op te lossen in Nederland. Saillant detail: de totale kosten van incasseerders en gerechtsdeurwaarders maken nog geen 4% van dit enorme bedrag uit, dat omgaat in de zogenaamde schuldenindustrie. De schuldenaar zou dus moeten kunnen rekenen op een goed vangnet vanuit de gemeenten en al die organisaties opererend in deze industrie.

Maar wat is er voor de schuldeiser? Vrijwel niets. De ondernemer moet steeds vaker boeten voor zijn vertrouwen. Openstaande vorderingen bij kleine bedrijven worden nu vaak als verlies afgeboekt, omdat organisaties geen zin hebben in de (kosten van) juridische procedures en het gedoe om een toegewezen vonnis te verhalen.

Balans herstellen?

Is er een oplossing om de balans weer te herstellen? Vanuit de overheid is er op korte termijn weinig zicht op verandering. Onder de druk van de opiniemakers en massamedia zal de focus op de schuldenaar blijven liggen. Dit terwijl de praktijk keer op keer laat zien (dit jaar het zoveelste congres schulden en armoede (voor de liefhebber: tarief voor deelname € 349,00)), dat de oplossing niet wordt gevonden in het ‘besturen’ van de schuldenaar, die alleen bezig is om met alle macht het hoofd boven water te houden.

Het grootste deel van de schulden heeft te maken met schulden aan de overheid (met als goede tweede de zorgverzekeraars). Het grootste deel van de schuldenaren heeft een inkomen onder modaal. In combinatie van deze twee feiten zal ook de oplossing worden gevonden van zeker 80 procent van het probleem.

Tot dan toe kunt u als ondernemer echter zelf wel veel doen om te voorkomen dat u te maken krijgt met niet betalende klanten. Bekijk onze recente nieuwsberichten voor veel praktische tips.

Willems Gerechtsdeurwaarders & Incasso staat voor u klaar

Mediation, harde of zachte incasso, u kunt altijd bij Willems Gerechtsdeurwaarders & Incasso uit Utrecht terecht. Ons ervaren team aan juristen, incassomedewerkers en deurwaarders kijken graag naar uw situatie om te bepalen wat de juiste aanpak is. Neem contact met ons op of dien uw factuur online in.

 09 schuldeiser schuldenaar

Alles voor een geslaagde incasso!

Onze gratis digitale incassobox bevat alle documenten en tools die u nodig heeft voor een geslaagde incasso. Laat hieronder uw gegevens achter en ontvang de box direct!

Vul uw naam in

Vul een uniek e-mailadres in (u kunt max. 1x inschrijven op de nieuwsbrief)

U dient akkoord met onze voorwaarden te gaan.