Willems Gerechtsdeurwaarders
& Incasso in Utrecht

Nadenkertje: tekort geeft meer stress dan schulden.

U bent hier: Home Nieuws WHOA procedure: hoe verloopt dit?
22-1-2021

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) is ingegaan op 1 januari 2021. Een WHOA procedure is een optie wanneer een onderneming financieel in zwaar weer terecht is gekomen en dreigt failliet te gaan. Als nieuwe uitweg kan er een beroep worden gedaan op de WHOA. Het aantal faillissementen is op dit moment erg laag. De verwachting is echter dat zodra de overheidssteun stopt bedrijven gaan omvallen. Ook u kunt dan te maken krijgen met de WHOA. Hoe verloopt een dergelijke procedure? Willems Gerechtsdeurwaarders & Incasso uit Utrecht vertelt u hier graag meer over.

Wanneer er een WHOA procedure wordt gestart, dan wordt aan de schuldeisers van het bedrijf een zogenaamd crediteurenakkoord aangeboden. Zelfs een dwarsliggende schuldeiser kan via de WHOA worden gedwongen om mee te werken aan een oplossing. Vaak in de vorm van kwijtschelding van de schulden, maar daar later meer over. Op deze manier wordt een poging gedaan om faillissement van de onderneming te voorkomen.

Hoe start een WHOA procedure?

In de meeste gevallen zal een bedrijf met grote financiële moeilijkheden zelf kiezen voor het opstarten van een WHOA procedure. Het is immers de (op dit moment) beste / enige optie om faillissement te voorkomen (of uit te stellen). Toch is het zo dat de procedure ook kan worden gestart vanuit een andere partij, zoals de OR, de aandeelhouders of bijvoorbeeld de schuldeisers. Dit is toegestaan, echter, de schuldenaar moet dan wel met het starten van de procedure instemmen. De procedure kan door derden dus niet worden gestart zonder dat een schuldenaar hiervan op de hoogte is en er toestemming voor heeft gegeven.

Een stille procedure of een openbare procedure

Bij een WHOA procedure is een rechtbank betrokken. Deze ontvangt de verklaring en het voorstel kan tot maximaal 12 maanden na indienen bij de bevoegde rechtbank blijven liggen. Hierin zijn twee mogelijkheden. Het kan gaan om een stille procedure of een open procedure. In het geval van een stille procedure (ook wel ‘besloten procedure’ genoemd) wordt er zonder medeweten van de schuldeisers aan een crediteurenakkoord gewerkt. Gaat het om een open procedure? Dan vindt er een online publicatie van de procedure plaats.

Verschillende soorten crediteuren van het bedrijf

Een bedrijf dat financieel in zeer zwaar weer terecht komt heeft over het algemeen een grotere groep schuldeisers. Deze schuldeisers hoeven niet allemaal mee te worden genomen in het crediteurenakkoord. Een deel van de schuldeisers kan een akkoord worden aangeboden, terwijl een ander deel van de schuldeisers geen akkoord ontvangt. De schuldenaar bepaalt zelf aan welke schuldeisers er een akkoord moet worden aangeboden.

In de meeste gevallen worden de schuldeisers in meerdere klassen ingedeeld en op basis daarvan worden keuzes gemaakt. Onder de diverse crediteurenklassen vinden we bijvoorbeeld de separatisten, de concurrente crediteuren en de schuldeisers met eigendomsvoorbehoud. Het conceptakkoord wordt door de schuldenaar opgesteld na het bepalen van de klassen. In dit akkoord staat de waarde onder het akkoord en de waarde wanneer er sprake is van een faillissement. Op basis hiervan kan de schuldeiser een juiste overweging maken.

Schuldeisers hoeven niet akkoord te gaan

Het is belangrijk om te weten dat schuldeisers niet akkoord hoeven te gaan. Dit is geen verplichting. Zij zien in het conceptakkoord de waarde in het geval van een faillissement van het bedrijf en de waarde die nog gerealiseerd kan worden. Op basis daarvan kunnen zij een gerichte keuze maken. De schuldeisers hebben minimaal 8 dagen de tijd om het akkoord te accepteren of af te wijzen. Hiervoor vindt een stemming plaats per klasse. Het WHOA akkoord is een feit wanneer minimaal 2/3 van het openstaande bedrag aan vorderingen in de klasse het akkoord heeft geaccepteerd. Wanneer het akkoord gehomologeerd wordt, dan is het akkoord bindend voor de schuldeisers.

Probeer een WHOA procedure altijd te voorkomen

In bepaalde situaties is het starten van een WHOA procedure nog de enige optie voor een ondernemer in een poging om het bedrijf overeind te houden. Is het nog niet zo ver? Dan is het zaak om er alles aan te doen om uw betrokkenheid als leverancier of organisatie bij een WHOA procedure te voorkomen. Het zorgen voor een gezonde cashflow speelt hierin een belangrijke rol. Heeft u relatief veel openstaande facturen die niet worden betaald door uw klanten? Dan is het belangrijk om zo snel mogelijk actie te ondernemen. Willems Gerechtsdeurwaarders & Incasso uit Utrecht helpt u hier graag bij. Heeft u ook niet betalende klanten? Neem dan direct contact met ons op.

03 whoa procedure

Alles voor een geslaagde incasso!

Onze gratis digitale incassobox bevat alle documenten en tools die u nodig heeft voor een geslaagde incasso. Laat hieronder uw gegevens achter en ontvang de box direct!

Vul uw naam in

Vul een uniek e-mailadres in (u kunt max. 1x inschrijven op de nieuwsbrief)

U dient akkoord met onze voorwaarden te gaan.

Invalid Input