Nieuws en tips uit de incassowereld

 Door het team van Willems Gerechtsdeurwaarders & Incasso

U bent hier: Home Nieuws “Geld is in behandeling bij de bank” = Dag smoesje!
21-3-2021

De ACM, Autoriteit Consument & Markt, heeft een tijdelijk meldpunt geopend waar MKB bedrijven kunnen melden dat zij niet op tijd worden betaald door grootbedrijven / multinationals. In de zomer van 2020 werd al geconstateerd dat bedrijven binnen het MKB steeds vaker te laat worden betaald door grootbedrijven. Onder de noemer corona moeten ondernemers steeds langer wachten op hun geld.

Het lange wachten op betalingen brengt steeds meer ondernemingen in de problemen, zeker in deze tijd. Het vertrouwen van de schuldeiser wordt op de proef gesteld. Vanuit de overheid zijn er wettelijke regels gemaakt over de maximale betaaltermijn. Deze zijn ook van toepassing in coronatijd. Wanneer een grootbedrijf / multinational zich nu niet houdt aan de betaaltermijn, dan kan dit bij het meldpunt worden aangegeven. De melding kan anoniem worden gedaan via dit formulier op de ACM website.

Meldpunt in opdracht van het EZK

Het EZK, ministerie van Economische Zaken en Klimaat, heeft opdracht gegeven tot het inrichten van het meldpunt. Het belangrijkste doel van het meldpunt is het terugdringen van het aantal facturen dat ver buiten de betaaltermijn wordt voldaan. Levert een MKB ondernemer aan een grootbedrijf en betaalt dit bedrijf niet binnen de wettelijke betaaltermijn? Dan kan de MKB ondernemer dit melden bij het Meldpunt Achterstallige Betalingen. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van een online formulier. Het formulier dient binnen 12 maanden te worden ingediend.

Vaststellen hoe vaak er te laat betaald wordt

Een grootbedrijf kan dus worden gemeld bij het meldpunt wanneer deze een factuur aan een MBK onderneming niet betaalt binnen de wettelijke betaaltermijn. Dit idee zou voor een grootbedrijf een goede reden kunnen zijn om zich te houden aan de gestelde betaaltermijn. Toch hoeft een grootbedrijf niet bang te zijn dat er actie wordt ondernomen, want dit gebeurt niet.

De gegevens worden uitsluitend verzameld door de ACM en aan het EZK overhandigd voor verder onderzoek. Bijkomend wordt er gewerkt aan een wetswijziging om de wettelijke betaaltermijn van 60 dagen of langer te verkorten naar maximaal 30 dagen. Het EZK wil vooral duidelijk in beeld krijgen hoe vaak wettelijke betaaltermijnen worden overschreden door grootbedrijven.

Wanneer kunt u een melding doen?

Op dit moment gaat het uitsluitend om MKB ondernemers die het kunnen melden wanneer een grootbedrijf de wettelijke betaaltermijn overschrijdt. U kunt dus melding doen als uw onderneming wordt gekwalificeerd als MKB bedrijf. Daarnaast kunt u alleen melding doen wanneer de diensten of goederen zijn geleverd aan een bedrijf dat zich als grootbedrijf kwalificeert. Tot slot is het ook belangrijk dat het betreffende grootbedrijf de factuur niet betwist heeft. Uiteraard kan er alleen een melding worden gedaan wanneer de wettelijke betaaltermijn van de betreffende factuur daadwerkelijk al verstreken is.

Actie ondernemen wanneer een factuur onbetaald blijft

Als MKB ondernemer kunt u dus een melding doen bij het Meldpunt Achterstallige Betalingen wanneer een grootbedrijf uw factuur niet heeft betaald binnen de wettelijke betaaltermijn. Met het doen van een melding verandert er verder echter niets aan de factuur die openstaat. Het grootbedrijf wordt niet aangesproken, bijvoorbeeld door de ACM of het ministerie.

Voor u is het toch wel belangrijk dat de factuur op een zo kort mogelijke termijn wordt betaald. Blijft de factuur onbetaald? Onderneem dan direct actie en schakel een professionele partij in om u te ondersteunen. U kunt contact opnemen met Willems Gerechtsdeurwaarders & Incasso uit Utrecht voor meer informatie of advies. Wij helpen u graag verder. U kunt ook uw factuur online indienen, dan ondernemen wij direct actie.

11 meldpunt acm achterstallige betalingen

Alles voor een geslaagde incasso!

Onze gratis digitale incassobox bevat alle documenten en tools die u nodig heeft voor een geslaagde incasso. Laat hieronder uw gegevens achter en ontvang de box direct!

Vul uw naam in

Vul een uniek e-mailadres in (u kunt max. 1x inschrijven op de nieuwsbrief)

U dient akkoord met onze voorwaarden te gaan.