Nieuws en tips uit de incassowereld

 Door het team van Willems Gerechtsdeurwaarders & Incasso

U bent hier: Home Nieuws CBS: Half miljoen huishoudens leven in armoede
08-5-2020

De Nederlandse economie liet tot begin dit jaar een mooie groei zien. Deze economische groei zorgde bij veel huishoudens in ons land ervoor dat ze maandelijks weer wat meer overhielden in de portemonnee. In Nederland leven echter nog altijd 584.000 huishoudens (bron: CBS) in armoede. Dan hebben we het over bijna 8% van alle huishoudens in ons land. In de afgelopen drie jaar is het aantal huishoudens dat in armoede leeft niet verminderd. Naar verwachting zal de corona crisis het aantal huishoudens in armoede doen toenemen.

Veel kinderen lijden onder deze armoede

Uit cijfers van het CBS blijkt dat het aantal huishoudens dat al minstens vier jaar leeft van een (te) laag inkomen gelijk is gebleven. De afgelopen jaren blijft dit percentage steken op 3,3 procent. Tussen 2014 en 2017 is wel een afname te zien van het aantal kinderen dat opgroeit in armoede. Toch groeit 8,1 procent van de Nederlandse kinderen op in armoede en hier lijden de kinderen onder. Zo moeten zij vaak (school)maaltijden overslaan, kunnen zij niet meer op schoolreisjes en kunnen zij geen sport beoefenen waarvoor contributie betaald moet worden.

Wisselend inkomen is vaker oorzaak van armoede

Het blijkt dat gezinnen die te maken hebben met een wisselend inkomen sneller in armoede leven dan gezinnen die een vast inkomen hebben. Hiermee kunnen zelfstandigen worden gerekend tot de grootste risicogroep in ons land. Het Nibud heeft onderzoek gedaan en geeft aan dat mensen met een wisselend inkomen minder stel gebruik maken van toeslagen en andere tegemoetkomingen. Daarnaast staat vast dat zij moeilijker rond kunnen komen dan de huishoudens waarin sprake is van een vast inkomen. In 2018 moest 10 procent van de zelfstandigen van een zeer laag inkomen rondkomen en ongeveer 2 procent moest dit voor lange periode doen.

ZZP’ers hebben vaker niet betalende klanten

Veel zelfstandigen moeten regelmatig rond komen van een laag inkomen, doordat zij zelf te maken hebben met klanten die de facturen niet betalen. Dit komt vaak door een onvoldoende ingericht debiteurenbeheer. Uiteindelijk kan de ZZP’er de eigen facturen niet meer betalen en/of het eigen salaris niet meer opnemen van de zakelijke rekening. Zo zorgt armoede onder één partij makkelijk voor problemen bij meerdere andere partijen. Het is daarom belangrijk om altijd zo snel mogelijk actie te ondernemen wanneer u te maken heeft met niet betalende klanten.

Invloed van de corona crisis

Het cijfer van een half miljoen huishoudens is van begin 2020. Nu de corona crisis in volle gang is raken steeds meer mensen hun baan kwijt en zien zzp’ers hun agenda leegraken. De verwachting is dat het aantal huishoudens die in de armoede terecht komen zal toenemen. Armoede gaat vaak gepaard met financiële problemen en schulden. Als u financieel in de problemen komt, dan kan de gemeente u adviseren welke organisatie u kan bijstaan.

Gevolgen armoede op bedrijven

Ook steeds meer MKB bedrijven geven aan te maken te hebben met niet betalende klanten die de factuur gewoonweg niet kunnen betalen. Dit wordt door de debiteuren zelf aangegeven of wordt geconstateerd door een derde partij. Niet betalende klanten kunnen makkelijk zorgen voor een sterk verstoorde cashflow, waardoor bedrijven in financieel zwaar weer terecht kunnen komen.

Het is daarom belangrijk om altijd een beroep te kunnen doen op een betrouwbare en ervaren incassopartij. Willems Gerechtsdeurwaarders en Incasso uit Utrecht zet zich graag voor u in. Neem gerust contact op met één van onze juristen voor meer informatie of advies.

19 armoede nederland

Alles voor een geslaagde incasso!

Onze gratis digitale incassobox bevat alle documenten en tools die u nodig heeft voor een geslaagde incasso. Laat hieronder uw gegevens achter en ontvang de box direct!

Vul uw naam in

Vul een uniek e-mailadres in (u kunt max. 1x inschrijven op de nieuwsbrief)

U dient akkoord met onze voorwaarden te gaan.