Willems Gerechtsdeurwaarders
& Incasso in Utrecht

Nadenkertje: de beste oplossing voor schulden is ze te verdubbelen.

 

                     

 

U bent hier: Home Nieuws Schuldenwijzer gelanceerd! Begin van een oplossing
21-6-2019

Op 20 juni 2019 was het zover. Tijdens de Ledenraad van de KBvG is Schuldenwijzer gelanceerd. Met de lancering is een grote stap gezet om een compleet inzicht voor burgers met schulden te realiseren. Vanaf nu is voor iedere schuldenaar informatie over zijn of haar beslagen op loon, uitkeringen en pensioenen inzichtelijk gemaakt.

Wat is schuldenwijzer?

Schuldenwijzer is een nieuw platform waar burgers met schulden in één overzicht alle actuele informatie vinden over hun schulden. Ook schuldhulpverlenende instanties, gerechtsdeurwaarders en overheidsinstanties kunnen op termijn via Schuldenwijzer inzicht krijgen in de totale schuldsituatie van een schuldenaar.

Met het totaaloverzicht van Schuldenwijzer kan sneller schuldhulp worden verleend. Daarmee wordt rust voor de schuldenaar gecreëerd en worden verhogende kosten van incasso voorkomen.

Waarom schuldenwijzer?

Een terugkerend thema rond de schuldenproblematiek is de informatievoorziening. Zo is het voor een burger moeilijk en tijdrovend om het totaal overzicht van schulden inzichtelijk te krijgen. Dit resulteert in toenemende schulden en het ontbreken van duidelijke aanspreekpunten.

Slechts een deel van de burgers met schulden zal (uiteindelijk) hulp zoeken bij de gemeentelijke schuldhulpverlening. Ook voor deze hulpverleners is het tijdrovend om een totaal overzicht van de schulden van de om hulp vragende burger en de betrokken schuldeisers te krijgen. Dit overzicht is van belang voor de aanpak van de schulden. (Ter illustratie: burgers in formele schuldhulpverleningstrajecten hebben gemiddeld te maken met 14 verschillende schuldeisers.)

Het uiteindelijke doel

Doel is om een platform te creëren dat burgers met schulden een eenvoudig, beveiligd en online inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie: schuldenwijzer.nl. Tevens kan de burger andere partijen zoals schuldhulpverleners toegang geven tot de eigen gegevens waardoor hulp bij schulden efficiënter kan verlopen. Ook kan middels dit platform hulp gevraagd worden. Het platform en de toegang tot de schuldeninformatie voldoet ten alle tijden aan de bestaande wet- en regelgeving zoals de AVG.

Naast de toegang voor burgers maakt dit platform de onderlinge communicatie tussen de professionele partijen zoals schuldhulpverleners en gerechtsdeurwaarders eenvoudiger, wat ook bijdraagt aan de efficiëntie van hulp bij schulden en het voorkomen van onnodige kosten bij de inning van schulden.

Realisatie en stappenplan

Als eerste fase wordt de informatie uit het Digitaal Beslagregister (DBR) door middel van een online inzageportaal inzichtelijk gemaakt. In het DBR worden door alle gerechtsdeurwaarders realtime de beslagen op periodieke inkomstenverhoudingen (arbeidsverhoudingen, uitkeringen en pensioenen) geregistreerd. Dit om onnodige kosten door onder meer stapeling van beslagen te voorkomen en de beslagvrije voet te bewaken. Burgers kunnen door middel van Digid en eHerkenning de eigen gegevens inzien op Schuldenwijzer. Deze fase van de realisatie is gestart en zal in 2019 voltooid worden.

In de tweede fase worden niet alleen de beslagen, maar alle bij gerechtsdeurwaarderskantoren bekend zijnde schulden door middel van het portaal inzichtelijk gemaakt. In deze fase kunnen ook schuldhulpverleners (onder voorwaarden) inzicht krijgen in de schulden van de cliënt. Deze fase zal in 2020 voltooid zijn.

Na de eerste twee fases biedt Schuldenwijzer ook de mogelijkheid voor het toevoegen van gegevens van andere stakeholders zoals overheidsinstanties en lokale overheden.

Bron: www.schuldenwijzer.nl

25 schuldenwijzer

Alles voor een geslaagde incasso!

Onze gratis digitale incassobox bevat alle documenten en tools die u nodig heeft voor een geslaagde incasso. Laat hieronder uw gegevens achter en ontvang de box direct!

Vul uw naam in

Vul een uniek e-mailadres in (u kunt max. 1x inschrijven op de nieuwsbrief)

U dient akkoord met onze voorwaarden te gaan.

Invalid Input