Nieuws en tips uit de incassowereld

 Door het team van Willems Gerechtsdeurwaarders & Incasso

U bent hier: Home Nieuws Impact van personeelstekorten op financiën van uw bedrijf
15-10-2023

Het is een scenario waar weinig ondernemers van dromen: een kritiek personeelstekort. Het is eerder een nachtmerrie voor de meeste ondernemers. Uit recente gegevens blijkt dat maar liefst drie kwart van de ondernemers op dit moment een tekort aan arbeidskrachten ervaart. U wilt als ondernemer groeien en uitbreiden naar nieuwe markten, maar waar zijn de handjes te vinden?

De huidige personeelstekorten kunnen verregaande gevolgen hebben voor de financiële gezondheid van uw bedrijf. Niet alleen voor het vergroten van de omzet, maar ook kan het de huidige situatie onder druk zetten als personeel vertrekt en u geen opvolging hebt. Het werven van nieuw personeel is voor steeds meer organisaties lastiger geworden. Medewerkers stellen hogere eisen of zijn tevreden waar ze nu zitten. Ook financiële afdelingen merken deze trends. Wat voor impact kan dit hebben op uw financiën?

Personeelstekorten in cijfers

Laten we eerst naar de cijfers kijken. Volgens de Conjunctuurenquête Nederland (COEN) heeft ruim 75% van de ondernemers te kampen met personeelstekorten aan het begin van het derde kwartaal. Dit is weliswaar een verbetering ten opzichte van vorig jaar (84%), maar het blijft een dringend probleem, vooral omdat 40% van de ondernemers dit tekort ziet als de grootste belemmering in hun bedrijfsvoering.

Het is interessant om op te merken dat terwijl de meeste coronabeperkingen in 2021 werden opgeheven, het percentage ondernemers dat personeelstekorten ervaarde als hun grootste obstakel, steeg tot bijna 48%. Deze trend zette zich voort tot het begin van het derde kwartaal van 2023, toen dit percentage daalde tot ruim 40%.

Impact op uw financiën

Met een beperkt aantal medewerkers kunnen opdrachten vertraging oplopen, wat kan leiden tot ontevreden klanten en mogelijke inkomstenderving. Bovendien, maar liefst 36% van de ondernemers geeft aan dat de werkdruk onder het personeel is toegenomen vanwege het tekort. Hierdoor ontstaat ook een groter risico op fouten, wat kan leiden tot klantverlies en onbetaalde facturen.

Ook het vinden van het juiste personeel kan een uitdaging zijn. Bedrijven wijzen op diverse belemmeringen, zoals een beperkt aantal werkzoekenden, een gebrek aan gekwalificeerde mensen en potentiële arbeidskrachten die kiezen voor andere sectoren of hogere eisen stellen.

Diverse oorzaken van personeelstekorten in diverse sectoren

Personeelstekorten worden in diverse sectoren door verschillende factoren veroorzaakt. Eén van de belangrijkste redenen is de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Soms zijn er simpelweg niet genoeg gekwalificeerde kandidaten beschikbaar voor bepaalde functies, vooral in sectoren met specifieke vaardigheden of expertise. Daarnaast spelen demografische veranderingen, zoals vergrijzing, een rol doordat er minder mensen beschikbaar zijn om de posities van vertrekkende werknemers in te vullen.

Ook economische schommelingen, zoals recessies, hebben invloed hebben op personeelstekorten, doordat bedrijven bezuinigen op werving en minder investeringen in opleiding en ontwikkeling doen. Ten slotte kunnen arbeidsomstandigheden, zoals slechte werkplekcultuur, lage lonen of gebrek aan carrièremogelijkheden, bijdragen aan het moeilijk vinden en behouden van gekwalificeerd personeel.

Terwijl personeelstekorten een voortdurende zorg blijven voor veel sectoren, is het van cruciaal belang om de financiële gezondheid van uw bedrijf te bewaken. Dat betekent ook het beheren van uw debiteuren en zorgen dat facturen tijdig worden betaald.

Uitbesteden van onbetaalde facturen

In tijden van personeelstekorten en verhoogde werkdruk kan het voorkomen dat uw klanten hun facturen niet betalen. De genoemde belemmeringen zijn wellicht herkenbaar. Wellicht heeft u gehoord van smoezen zoals: "We hebben de factuur nooit ontvangen" of "De factuur klopt niet". Zulke situaties kunnen uw cashflow en financiële gezondheid verder onder druk zetten.

Willems Gerechtsdeurwaarders & Incasso uit Utrecht is er om u te helpen met dergelijke financiële uitdagingen. Wij begrijpen de nuances en druk waaronder creditmanagers en Mkb’ers opereren. Wij kunnen u ontzorgen door uw CRM systeem te koppelen aan ons incassosysteem. Zo worden openstaande facturen direct door ons team opgepakt. Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact met ons op en vraag naar Klaas Soellaart!

10 personeelstekort mkb

Alles voor een geslaagde incasso!

Onze gratis digitale incassobox bevat alle documenten en tools die u nodig heeft voor een geslaagde incasso. Laat hieronder uw gegevens achter en ontvang de box direct!

Vul uw naam in

Vul een uniek e-mailadres in (u kunt max. 1x inschrijven op de nieuwsbrief)

U dient akkoord met onze voorwaarden te gaan.