Nieuws en tips uit de incassowereld

 Door het team van Willems Gerechtsdeurwaarders & Incasso

U bent hier: Home Nieuws Betaalachterstand van zorgverzekering neemt toe bij jongeren
29-4-2022

Het aantal mensen met een betalingsachterstand bij de zorgverzekeraar neemt toe. Nederlandse gemeenten merken dit ook op, vooral omdat zij zich bezighouden met vroegsignalering. Een voordeel hiervan is wel dat gemeenten op pad gaan en hulp bieden wanneer duidelijk wordt dat meerdere schulden bij een volwassene oplopen. Het nadeel is dat jongeren vaak buiten het gezichtsveld vallen, vooral omdat zij in veel gevallen geen of weinig andere openstaande rekeningen te betalen hebben.

Het systeem van vroegsignalering gaat aan wanneer er signalen worden opgemerkt als er bij meerdere partijen een betalingsachterstand ontstaat. Dit gebeurt bij de jongeren veelal niet. Zij hebben nog geen huur, water of energiecontract. Dat zorgt ervoor dat er geen actie ondernomen wordt om hun te begeleiden bij hun schulden. Het is daarmee vooral de groep jongeren bij wie de betalingsachterstand bij de zorgverzekeraar groeit.

Jongeren bouwen sneller schulden op

Het is duidelijk dat jongeren in de regel sneller schulden opbouwen dan volwassenen. Dit heeft vooral te maken met het feit dat jongeren een lager inkomen hebben en amper een spaarpot. Als het dan financieel iets mis gaat, door het verliezen van hun bijbaan, dan gaat het direct goed mis. Bij volwassenen duurt dit vaak iets langer. Het blijkt nu dat vooral de groep jongeren steeds hogere schulden heeft, voornamelijk bij de zorgverzekeraar. De premies kunnen niet worden betaald, waardoor er een achterstand ontstaat. Bij een te grote achterstand krijgen jongeren met vervelende gevolgen te maken, die eigenlijk alleen maar voor meer financiële problemen zorgen.

De signaalpartners voor vroegsignalering

Gemeenten zijn inmiddels begonnen met vroegsignalering en in de basis zijn er vier partijen die worden aangemerkt als signaalpartners. Als één van deze signaalpartners opmerkt dat er een achterstand in betaling ontstaat, dan dient deze partij dit te melden aan de gemeente waarin de betreffende persoon woonachtig is. Deze partijen zijn de zorgverzekeraars, de drinkwaterbedrijven, de energieleveranciers en de woningverhuurders. Ontstaat er bij één van deze partijen een betaalachterstand, dan wordt dit aan de gemeente gemeld. De gemeente is hierop verplicht om te reageren op de melding, echter, de gemeente mag wel zelf bepalen welke prioriteit de melding krijgt en wanneer er actie moet worden ondernomen. Voor bij de jongeren gaat het hier vaak mis.

Te weinig actie van gemeenten bij jongeren

Veel jongeren wonen nog thuis en betalen daarom niet zelf de energierekening, het drinkwater of de huur. Hiermee blijft alleen de zorgverzekering over als signaalpartner. Deze meldt een betaalachterstand van een jongere bij de gemeente, maar de gemeente ziet vervolgens maar één melding van deze persoon. Huishoudens met meerdere meldingen krijgen prioriteit en daar wordt actie op ondernomen. De jongeren worden daarmee ‘vergeten’. Het advies aan gemeenten luidt dan ook om vooral ook meer aandacht te besteden aan jongeren die een betaalachterstand hebben bij de zorgverzekeraar, juist omdat het probleem voor deze jongeren snel kan groeien.

We schreven al eerder een artikel over de toename van het aantal jongeren met betalingsproblemen. In de regio Rotterdam zijn verreweg de meeste jongen met achterstanden.

Hoeveel jongeren hebben een schuld bij de zorgverzekeraar?

Hoe groot is die groep jongeren met een schuld bij de zorgverzekeraar dan precies? Voor de coronapandemie werd al geconstateerd dat van de 18- en 19-jarigen ongeveer 2.300 personen een schuld hadden opgebouwd bij de zorgverzekeraar die groot genoeg was voor een aanmelding bij het CAK. De opvolgende leeftijdsgroep, de 20- tot 25-jarigen, telden er al ongeveer 20.000. Sinds de coronacrisis escaleren deze cijfers en groeit de groep jongeren met een zorgverzekeringsschuld snel.

Jongeren betalen ook andere rekeningen niet

Jongeren die de premie van de zorgverzekering niet betalen, betalen vaak meer rekeningen niet. Deze komen echter niet in beeld, omdat deze facturen niet openstaan bij een signaalpartner.

Heeft u rekeningen die niet worden betaald? Onderneem dan actie. Willems Gerechtsdeurwaarders & Incasso uit Utrecht staat graag voor u klaar. U kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.

17 zorgkosten jongeren betaling

Alles voor een geslaagde incasso!

Onze gratis digitale incassobox bevat alle documenten en tools die u nodig heeft voor een geslaagde incasso. Laat hieronder uw gegevens achter en ontvang de box direct!

Vul uw naam in

Vul een uniek e-mailadres in (u kunt max. 1x inschrijven op de nieuwsbrief)

U dient akkoord met onze voorwaarden te gaan.