Nieuws en tips uit de incassowereld

 Door het team van Willems Gerechtsdeurwaarders & Incasso

U bent hier: Home Nieuws Het belang van financiële educatie
10-6-2023

Het is slecht gesteld met de financiële kennis en vaardigheden van jongeren in Nederland. Het gevolg hiervan zijn veel schulden, onverantwoorde uitgaven en geen financiële buffer. Met een aanzienlijke investering van acht miljoen euro dit jaar, zet Minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) in op het trainen van docenten die leerlingen educatie over geldzaken bieden. De regeling zal na de zomer beschikbaar zijn voor Mbo-scholen en in 2024 ook voor het basis- en voortgezet onderwijs. Het maakt deel uit van het kabinetsbrede actieplan om geldzorgen, armoede en schulden te verminderen.

Willems Incasso & Gerechtsdeurwaarders zet zich al jaren in met de Stichting Willem Returns om jongeren al vroeg op school financiële vaardigheden te geven. Het is dus goed dat de overheid extra geld steeds in deze financiële educatie.

Start bij Mbo-scholen

De focus ligt bij de regeling op Mbo-scholen omdat veel Mbo-studenten tijdens hun studie financieel onafhankelijk worden. Uit onderzoek van het Nibud blijkt bovendien dat meer dan een kwart van de Mbo-studenten te maken krijgt met betaalachterstanden of schulden. De regeling stelt scholen in staat om voor langere perioden subsidies aan te vragen, waarmee zij onder andere hun docenten kunnen opleiden of externe gastlessen kunnen organiseren. Het uiteindelijke doel is dat docenten de geldlessen integreren in bestaande lesprogramma's.

Minister Schouten benadrukt: "Het aanleren van goede financiële vaardigheden en het leren over de risico's van bijvoorbeeld beleggen met crypto of online gokken is van vitaal belang voor jongeren. Ook is het essentieel dat jongeren weten dat er hulp beschikbaar is als het fout gaat."

Versnelde afwikkeling van schuldhulptrajecten

Voorkomen is beter dan genezen. Deze regeling maakt onderdeel uit van een groter pakket aan initiatieven om schulden te verminderen. Het kabinet streeft ernaar om de BKR-registratie van schuldhulpverlening voor mensen die een schuldhulptraject succesvol hebben afgerond, te verkorten tot zes maanden. De huidige registratieduur van vijf jaar kan mensen belemmeren bij het krijgen van krediet. Daarnaast wordt de aflostermijn van schuldsaneringstrajecten vanaf 1 juli gehalveerd naar 18 maanden. Dit helpt mensen om hun schulden sneller af te betalen en verlaagt de drempel voor schuldhulpverlening.

Extra fondsen voor het bestrijden van kinderarmoede op scholen

Het kabinet zet ook in op de versterking van de participatie en ontwikkeling van kinderen in de strijd tegen armoede. Minister Schouten heeft tot en met 2026 een subsidie van ruim zes miljoen euro toegekend aan het Jeugdeducatiefonds om meer kinderen in armoede via basisscholen te bereiken.

Het Actieplan: geldzorgen, armoede en schulden

Al deze maatregelen maken deel uit van het kabinetsbrede actieplan om geldzorgen, armoede en schulden aan te pakken dat in juli 2022 is gelanceerd. Het doel is om tegen 2025 het aantal kinderen dat in armoede opgroeit te halveren, het totaal aantal personen in armoede te halveren en het aantal huishoudens met problematische schulden te halveren, allemaal ten opzichte van 2015. De eerste voortgangsrapportage van het plan is aan de Kamer aangeboden door Minister Schouten.

Ondanks de uitzonderlijke inflatie is het kabinet zich ervan bewust dat er nog veel inspanningen nodig zijn om de doelstellingen van het actieplan te bereiken. In augustus zal een besluit worden genomen over gerichte maatregelen voor volgend jaar om kwetsbare huishoudens te ondersteunen.

Wilt u meer weten over Willems Returns? Neem contact met ons op en vraag naar Klaas Soellaart.

06 jongeren voorlichting geld

Alles voor een geslaagde incasso!

Onze gratis digitale incassobox bevat alle documenten en tools die u nodig heeft voor een geslaagde incasso. Laat hieronder uw gegevens achter en ontvang de box direct!

Vul uw naam in

Vul een uniek e-mailadres in (u kunt max. 1x inschrijven op de nieuwsbrief)

U dient akkoord met onze voorwaarden te gaan.