Willems Gerechtsdeurwaarders
& Incasso in Utrecht

Nadenkertje: schulden zijn het paard waarop het vertrouwen vertrekt.

                     

 

U bent hier: Home Nieuws Afnemer gaat failliet? Beperk met deze 5 tips de schade als leverancier!
17-9-2021

Heeft u het gevoel dat uw afnemer failliet dreigt te gaan en staat er nog een bedrag open? Onderneem dan tijdig actie, zeker als het gaat om geleverde goederen! U wilt er alles aan doen om de nog niet betaalde facturen zo snel mogelijk (deels) betaald te krijgen. Is het faillissement uitgesproken door de rechter? Dan wilt u weten wat er nu gaat gebeuren en wat u kunt doen. Wij geven u graag een aantal tips om de financiële schade te beperken.

In de meeste gevallen krijgt u bericht van de curator om uw facturen nogmaals op te sturen of het bericht dat uw factuur op de grote lijst van crediteuren staat. Vaak moet u uw verliezen nemen en staat u achteraan rij, aldus de curator. Maar is er niet meer dat u kunt doen? Wij geven u graag een aantal tips om de financiële schade te beperken.

1. Roep het eigendomsvoorbehoud in

In bepaalde gevallen is het mogelijk om het eigendomsvoorbehoud in te roepen. Dit doet u tegen de curator van de onderneming die failliet is gegaan, dus niet tegen de onderneming zelf. Om dit te kunnen doen is het belangrijk dat u een eigendomsvoorbehoud heeft opgenomen in uw algemene voorwaarden of in de overeenkomst die u met de betreffende afnemer heeft gesloten. Dit betekent namelijk dat de door u geleverde goederen pas eigendom van de afnemer zijn wanneer de goederen volledig zijn betaald of wanneer de vordering is overgegaan.

Wilt u het eigendomsvoorbehoud inroepen, dan moet het eigendomsvoorbehoud op rechtsgeldige wijze overeen zijn gekomen, dus u dient de contractdocumenten te overhandigen aan de curator. Daarnaast moet het duidelijk zijn welke goederen tot uw eigendom behoren. Voor het retourneren van uw goederen kan een redelijke boedelbijdrage door de curator bij u in rekening worden gebracht.

2. Roep het recht van reclame in

Het recht van reclame kan in de regel worden ingeroepen wanneer er, om welke reden ook, geen beroep kan worden gedaan op het eigendomsvoorbehoud. Een belangrijk verschil is dat het recht van reclame niet hoeft te zijn omschreven in onderling overeengekomen contracten of in uw algemene voorwaarden. Dit recht van reclame is namelijk wettelijk geregeld. Het betekent dat de koop wordt ontbonden op het moment dat een factuur niet binnen de gestelde tijd is voldaan. Als leverancier wordt u dan automatisch zelf weer eigenaar van de geleverde goederen. In het geval van een faillissement aan de kant van de afnemer betekent het vooral dat u de betreffende niet betaalde goederen op kunt eisen, omdat deze niet tot de failliete boedel behoren.

3. Het innen van drie huurtermijnen

Ontvangt u huur van de failliete onderneming? Dan zijn er mogelijkheden om de huurtermijnen van drie maanden te ontvangen. Een huurovereenkomst met een maximale opzegtermijn van drie maanden kan door de curator worden beëindigd. Deze drie huurtermijnen worden gezien als boedelvorderingen wanneer er sprake is van een faillissement. Dergelijke vorderingen komen nog boven de vorderingen van diverse instanties te staan, zoals het UWV en de Belastingdienst, maar onder de kosten van de curator. Als er nog gelden overblijven, dan is de kans dus groot dat u in elk geval nog drie maanden huur krijgt.

4. Staak uw eigen verplichtingen

Een afnemer heeft in principe natuurlijk de verplichting aan u om de afgenomen goederen te betalen. Dit gaat niet op wanneer er sprake is van een faillissement. U heeft ook verplichtingen naar de afnemer toe, namelijk de verplichting tot het leveren volgens afspraak. U heeft het recht om deze verplichtingen te staken, dan wel op te schorten, totdat de betalingsverplichting door de afnemer is nagekomen. Het levert de boedel meer op wanneer uw leveringen gewoon doorgang vinden zoals gewoonlijk. Het opschorten van uw leveringsverplichtingen vormt daarom een pressiemiddel van belang. Hierdoor is het niet ondenkbaar dat uw openstaande facturen met voorrang behandeld worden.

5. Dwing betalingen af middels het retentierecht

Dit is niet in alle gevallen een mogelijkheid, maar bijvoorbeeld wel wanneer u actief bent in de bouw. De aannemer kan een bouwproject onder zich houden tot de facturen zijn betaald, waardoor de opdrachtgever geen enkel zeggenschap over het betreffende project meer heeft. Een onderaannemer kan zich ook op het retentierecht beroepen, wat betekent dat de hoofdaannemer, die niet betaald heeft, geen toegang meer heeft tot het bouwproject. U kunt zich voorstellen dat dit een grote druk op de afnemer legt om zich toch aan de betaalverplichting te houden.

Laat het er niet bij zitten

Het klinkt natuurlijk heel makkelijk, dat u uw verliezen maar gewoon moet nemen. Voor u is dit toch wel de minst gunstige oplossing, dus accepteer dit niet zomaar en onderneem actie. Informeer de curator zo snel mogelijk over de facturen die nog openstaan, zodat u kunt voorkomen dat goederen die tot uw eigendom behoren worden verkocht. Daarnaast moet er zo snel mogelijk een vordering bij de curator worden ingediend. Willems Gerechtsdeurwaarders & Incasso uit Utrecht helpt u graag verder. Neem vrijblijvend contact met ons op voor informatie en advies.

37 Afnemer failliet leverancier

Alles voor een geslaagde incasso!

Onze gratis digitale incassobox bevat alle documenten en tools die u nodig heeft voor een geslaagde incasso. Laat hieronder uw gegevens achter en ontvang de box direct!

Vul uw naam in

Vul een uniek e-mailadres in (u kunt max. 1x inschrijven op de nieuwsbrief)

U dient akkoord met onze voorwaarden te gaan.

Invalid Input