Willems Gerechtsdeurwaarders
& Incasso in Utrecht

Nadenkertje: tekort geeft meer stress dan schulden.

U bent hier: Home Nieuws Update KEI (Kwaliteit en Innovatie) (1)
27-1-2017

De minister van Veiligheid en Justitie (VenJ) en de Raad voor de rechtspraak willen, mede door de digitalisering van de samenleving, de rechtspraak moderniseren.  Het programma Kwaliteit en Innovatie (KEI) zorgt ervoor dat procedures sneller, eenvoudiger, toegankelijker en gedigitaliseerd worden.

Vanaf 2017 treden er een aantal wetten in werking gefaseerd over een aantal jaren.

Wat verandert er in civiele procedures?

Alle procedures krijgen een nieuwe eenvoudige basisprocedure. Het zal mogelijk worden om documenten voor een rechtszaak online in te dienen. De verschillende partijen kunnen straks beveiligd inloggen via Mijn Rechtspraak om toegang te krijgen tot het digitale dossier.

De eisende partij hoeft voortaan de wederpartij niet meer bij exploot van de dagvaarding in een vorderingsprocedure te informeren over het begin van de procedure. Als u de procesinleiding bij de rechtbank heeft ingediend, ontvangt u via Mijn Rechtspraak het oproepingsbericht. Als eiser of verzoeker bepaalt u zelf hoe u dit bericht bij de verweerder bezorgt. Dit kan bijvoorbeeld per post of e-mail of u laat het betekenen door de deurwaarder. U kunt de procesinleiding ook pas later bij de rechtbank indienen. Dan stelt de deurwaarder eerst het oproepingsbericht op en betekent deze aan de verweerder.

Het recht op re- en dupliek en pleidooi vervalt in civiele zaken en de rechter kan direct op de mondelinge behandeling uitspraak doen. De rechter heeft een regierol en kan van de basisprocedure afwijken als de situatie daarom vraagt.

Invoering in fasen

De invoering van de digitale civiele procedures gebeurt in fasen. In elke fase wordt 1 digitale procedure ingevoerd. Iedere fase start met een verplichte pilot bij 1 of 2 gerechten. Daarna wordt de digitale procedure voor dit type zaak landelijk ingevoerd.

Na veel vertraging start het digitaal procederen op 1 april a.s. in de arrondissementen Midden-Nederland en Gelderland.

Gerechtsdeurwaarder inschakelen

Voorbereiden op deze toekomst?  Neem contact op. Wij staan voor u klaar.

04 kei 1

Alles voor een geslaagde incasso!

Onze gratis digitale incassobox bevat alle documenten en tools die u nodig heeft voor een geslaagde incasso. Laat hieronder uw gegevens achter en ontvang de box direct!

Vul uw naam in

Vul een uniek e-mailadres in (u kunt max. 1x inschrijven op de nieuwsbrief)

U dient akkoord met onze voorwaarden te gaan.

Invalid Input