Willems Gerechtsdeurwaarders
& Incasso in Utrecht

Nadenkertje: tekort geeft meer stress dan schulden.

U bent hier: Home Nieuws Hoe werkt het recht van reclame?
21-1-2022

Het recht van reclame wekt nogal eens wat vragen op bij ondernemers hier op kantoor in Utrecht. Wanneer u iets geleverd heeft aan een koper, maar de koopprijs van het geleverde is nog niet of nog niet helemaal voldaan, dan heeft u het recht om het geleverde terug te vragen middels een schriftelijke verklaring. Hoe werkt het recht van reclame nu precies?

Is de uitleg hierboven alles wat u moet weten? Dit is inderdaad in de basis het recht van reclame, dat geldig is voor roerende zaken die aan een koper geleverd zijn. Wanneer er een beroep op het recht van reclame wordt gedaan, dan betekent dit dat de gesloten overeenkomst wordt ontbonden. Hiermee komt het eigendomsrecht van de koper in kwestie direct ook te vervallen. Kunt u dit zelf of heeft u hier een ervaren deurwaarder voor nodig?

Wat zegt de wet over het recht van reclame?

Vanzelfsprekend is het recht van reclame opgenomen in het Burgerlijk Wetboek. Het is terug te vinden in Artikel 7:39 – Lid 1. Hier staat het volgende: “De verkoper van een roerende, aan de koper afgeleverde zaak die niet een registergoed is, kan, indien de prijs niet betaald is en in verband daarmee aan de vereisten voor een ontbinding als bedoeld in artikel 265 van Boek 6 is voldaan, de zaak door een tot de koper gerichte schriftelijke verklaring terugvorderen. Door deze verklaring wordt de koop ontbonden en eindigt het recht van de koper of zijn rechtsverkrijger; de artikelen 271, 273, 275 en 276 van Boek 6 zijn van overeenkomstige toepassing.”

Wanneer wordt de koopovereenkomst ontbonden?

Er kan alleen een beroep op het recht van reclame worden gedaan wanneer het gaat om geleverde roerende zaken. Denk daarbij aan: machines, kantoorinrichting, computers, materialen, meubels, accessoires enz. Hierbij is het belangrijk om de koper middels een schriftelijke verklaring te laten weten dat u een beroep doet op het recht van reclame. Op het moment dat deze schriftelijke verklaring door de koper wordt ontvangen, is de koopovereenkomst ontbonden. Hiermee wordt de koop als het ware ongedaan gemaakt en heeft u, als verkopende partij, het eigendomsrecht.

De koper – die de koopprijs niet of niet volledig heeft voldaan – is niet langer eigenaar van het geleverde en dient het terug te geven aan de verkopende partij. Vanzelfsprekend is het belangrijk om zekerheid te hebben over het moment waarop de koper de schriftelijke verklaring ontvangt. Verstuur het schrijven dus aangetekend of schakel een deurwaarder in voor het aanbieden van de schriftelijke verklaring.

U dient zich aan een termijn te houden

Het is belangrijk om te weten dat u niet op ieder moment een beroep kunt doen op het recht van reclame. De termijn gaat in vanaf het moment waarop de koper het geleverde in ontvangst heeft genomen of is opgeslagen door een derde in opdracht van de koper. Vervolgens gaat er een termijn in van 60 dagen of 6 weken.

Wilt u een beroep doen op het recht van reclame, dan dient u dit te doen binnen deze termijn. Is de termijn voorbij, dan vervalt de mogelijkheid tot het doen van een beroep op het recht van reclame. De koper blijft dan eigenaar van het geleverde. U kunt dan uiteraard wel proberen de factuur alsnog betaald te krijgen van de koper. Hierin kan Willems Gerechtsdeurwaarders & Incasso uit Utrecht u uitstekend van dienst zijn. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of advies.

03 recht van reclame

Alles voor een geslaagde incasso!

Onze gratis digitale incassobox bevat alle documenten en tools die u nodig heeft voor een geslaagde incasso. Laat hieronder uw gegevens achter en ontvang de box direct!

Vul uw naam in

Vul een uniek e-mailadres in (u kunt max. 1x inschrijven op de nieuwsbrief)

U dient akkoord met onze voorwaarden te gaan.

Invalid Input