Nieuws en tips uit de incassowereld

 Door het team van Willems Gerechtsdeurwaarders & Incasso

U bent hier: Home Nieuws Overheid komt met voorstel corona faillissementen wet
09-10-2020

De regering komt met een wetsvoorstel dat zou moeten voorkomen dat bedrijven nodeloos failliet worden verklaard als gevolg van de coronacrisis. De eerste faillissementen door de maatregelen zijn al gevallen afgelopen maanden en de voorspellingen beloven niet veel goeds. Wat zijn de plannen van het kabinet en welke gevolgen heeft dat voor u als crediteur? We praten u bij in dit artikel.

Veel ondernemingen wankelen nu al op het randje, terwijl andere bedrijven verwachten dat zij binnen enkele maanden faillissement aan moeten vragen of failliet worden verklaard. Er gaan nog veel rake klappen vallen onder bedrijven. Het wetsvoorstel werd op 3 september 2020 door de regering ingediend bij de Tweede Kamer. Het gaat om kamerstuk 35557. Wat staat er precies in dit wetsvoorstel van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid? Het is samen te vatten in een aantal punten.

1. Uitstel van faillissementsverzoeken

Ondernemingen die in de kern gezond zijn hebben bescherming nodig. Het idee is dan ook om de faillissementsverzoeken voor deze bedrijven uit te stellen. Het is mogelijk om het verzoek voor de duur van twee maanden aan te houden bij een rechter. De bedoeling is dat deze termijn tweemaal kan worden verlengd voor de duur van maximaal twee maanden. Het verzoeken om uitstel van het faillissementsverzoek gaat niet automatisch. Het bedrijf waarvoor het faillissement wordt aangevraagd dient zelf een verzoek in te dienen voor het uitstellen van het faillissementsverzoek. Hierbij dient de ondernemer aannemelijk te maken dat de liquiditeitsproblemen hoofdzakelijk door de coronacrisis zijn veroorzaakt en dat het bedrijf vóór de coronacrisis kerngezond was.

2. Betalingen worden tijdens uitstel ook uitgesteld

In het wetsvoorstel staat omschreven dat betalingen worden uitgesteld wanneer er uitstel van het faillissementsverzoek wordt gerealiseerd. Dit betekent dat bedrijven niet kunnen worden gedwongen om betalingen aan schuldeisers te verrichten zolang het uitstel van het faillissementsverzoek geldt. Dit verlenen van uitstel van betaling geldt uitsluitend voor vorderingen die vóór het verlenen van uitstel al opeisbaar waren geworden. Worden er hierna meer vorderingen opeisbaar? Dan dienen deze wel tijdig te worden betaald door het bedrijf.

3. Het zorgvuldig doen van betalingen

Bedrijven die uitstel toegewezen krijgen moeten wel uitkijken met betalingen die zij verrichten in deze periode van uitstel. Het is namelijk mogelijk dat het bedrijf alsnog failliet wordt verklaard. Wanneer dit gebeurt, dan kunnen gedane betalingen in de periode van uitstel worden teruggedraaid door de curator die wordt aangesteld. Iedere betaling die in de periode van uitstel wordt verricht moet voldoende te rechtvaardigen zijn.

4. Overeenkomsten mogen niet worden verbroken

Een andere maatregel die in het wetsvoorstel terug te vinden is, is de maatregel die moet voorkomen dat bedrijven overeenkomsten verliezen. Het faillissement van een bedrijf wordt door een schuldeiser aangevraagd. Ontstaat er vervolgens uitstel van het faillissementsverzoek? Dan mag de schuldeiser het niet betalen van de openstaande schuld niet aangrijpen om de onderlinge overeenkomst met het bedrijf te verbreken. Dit zou er namelijk voor kunnen zorgen dat het bedrijf extra verliezen gaat draaien, waardoor het alsnog failliet zou kunnen gaan.

5. Is het leggen van beslag nog wel mogelijk?

Bedrijven die voor het uitbreken van de coronacrisis kerngezond waren worden dus beschermd door middel van uitstel van het faillissementsverzoek. Hoe zit het dan met beslagleggingen? Hiervoor gelden vergelijkbare regels. Het is voor een bedrijf mogelijk om via de rechter te voorkomen dat er beslag kan worden gelegd. Ook in dit geval dient het bedrijf wel te bewijzen dat het voor de coronacrisis kerngezond was en dat de liquiditeitsproblemen zijn ontstaan als een gevolg van de coronacrisis.

Tot zover de samenvatting van het wetsvoorstel. U kunt het hele voorstel lezen via deze link. Voordat het wetsvoorstel door de tweede en eerste kamer komt zijn we nog enkele maanden verder en er kan nog een hoop tussentijds gebeuren. We houden de ontwikkelingen in Den Haag goed in de gaten.

Houd uw bedrijf financieel gezond

Veel bedrijven hebben het financieel zwaar door de coronacrisis en er zijn bedrijven die er nu nog goed voor staan, maar die de financiën in de nabije toekomst bergafwaarts zien gaan. Voorkom zo veel mogelijk financiële moeilijkheden door ervoor te zorgen dat uw facturen tijdig betaald worden.

Heeft u te maken met een klant die niet betaalt? Onderneem dan zo snel mogelijk actie. Heeft u een niet betalende klant? Neem dan contact op met Willems Gerechtsdeurwaarders & Incasso uit Utrecht.

41 faillissement corona wet

Alles voor een geslaagde incasso!

Onze gratis digitale incassobox bevat alle documenten en tools die u nodig heeft voor een geslaagde incasso. Laat hieronder uw gegevens achter en ontvang de box direct!

Vul uw naam in

Vul een uniek e-mailadres in (u kunt max. 1x inschrijven op de nieuwsbrief)

U dient akkoord met onze voorwaarden te gaan.