Nieuws en tips uit de incassowereld

 Door het team van Willems Gerechtsdeurwaarders & Incasso

U bent hier: Home Nieuws Monitor Schuldhulpverlening na twee jaar weer stabiel
19-5-2017

Als ondernemer weet u maar al te goed dat een levering of een verleende dienst past echt succesvol is afgerond als het geld daarvoor op uw rekening staat. Via het vooraf (kunnen) lezen van een jaarrekening krijgt u een indicatie van de financiële situatie van uw klant. Zo kunt u een inschatting maken of u zaken gaat doen. Door vooraf de jaarrekening door te nemen kunnen teleurstellingen worden voorkomen.

Hoe gaat het bij uw (potentiële) klant?

Door de jaarrekeningen van meerdere jaren naast elkaar te leggen kunt u een goede indicatie krijgen van de ontwikkelingen bij een bedrijf. Neemt het eigen vermogen (en de reserve) toe, dan wordt er meer winst gemaakt dan aan het bedrijf onttrokken wordt. Het omgekeerde  is een indicatie dat het minder florissant lijkt te lopen.

Omzet, winst, kosten en leningen zijn punten waar u extra goed naar moet kijken. Staan er nog veel rekeningen open of moet er nog veel geld binnenkomen? Bestudeer de liquiditeitsbalans rustig.

Kijk naar de balans ratio's

Via het Handelsregister van de Kamer van Koophandel kunt u over slechts beperkte gegevens van de balans beschikken.  Indien u een langlopende relatie aangaat met een bedrijf en werkt of levert op rekening, schroom dan niet om inzage te vragen.  Met de volgende ratio's krijgt u een indicatie van de financiële kracht van een onderneming:

  1. De quick ratio

Dit is de verhouding tussen de vlottende activa (zonder voorraden) en de kortlopende schulden. Is deze hoger dan 1 dan kan het bedrijf probleemloos aan zijn kortlopende verplichtingen voldoen. Is deze lager dan 1 dan is dat geen reden tot bezorgdheid, maar een minder teken van kracht.

  1. De current ratio

Dit is de verhouding tussen de vlottende activa inclusief de voorraden en de kortlopende schulden. Een getal tussen de 1 en de 1,5 wordt in het algemeen als gezond gezien.

Beoordeel het werkkapitaal

Onder het werkkapitaal verstaan we het verschil tussen de vlottende activa en de vlottende passiva. Hoe hoger dit bedrag, hoe meer het bedrijf kan beschikken over vrije middelen. Is het werkkapitaal negatief, ook als hier ter indicatie nog het eigen vermogen wordt bij geteld, dan is dat een teken dat u op uw hoede moet zijn en beter aanvullende zekerheden kunt vragen.

Lees ook ons blog 3 tips om uw kredietrisico's te beperken.

Creditcheck van een klant

Heeft u hulp nodig bij het beoordelen van de jaarrekening van één van uw klanten? Neem contact met ons op. Wij kunnen middels diverse tools een creditcheck doen bij uw (potentiële) klanten.

20 Jaarrekening lezen

Alles voor een geslaagde incasso!

Onze gratis digitale incassobox bevat alle documenten en tools die u nodig heeft voor een geslaagde incasso. Laat hieronder uw gegevens achter en ontvang de box direct!

Vul uw naam in

Vul een uniek e-mailadres in (u kunt max. 1x inschrijven op de nieuwsbrief)

U dient akkoord met onze voorwaarden te gaan.