Nieuws en tips uit de incassowereld

 Door het team van Willems Gerechtsdeurwaarders & Incasso

U bent hier: Home Nieuws Financiële kwetsbaarheid van NL’ers met een migratieachtergrond
22-4-2022

Nederlanders met een migratieachtergrond zijn financieel kwetsbaarder dan gemiddeld. Dat blijkt uit recent onderzoek van de AFM. De komende jaren zal de bevolking van ons land in samenstelling sterk gaan veranderen. Op dit moment is er sprake van 25% van de Nederlandse bevolking die bestaat uit personen met een migratieachtergrond. Dit percentage gaat naar verwachting flink groeien.

Deze groei was voor de AFM, de Autoriteit Financiële Markten, aanleiding om de financiële kwetsbaarheid van deze groep te onderzoeken. Hierbij werd ook bekeken hoe het zit met de relatie met toegang tot de financiële dienstverlening. In dit artikel delen we de belangrijkste resultaten van het onderzoek met u en welke gevolgen dit heeft voor uw debiteurenbeleid.

Diversiteit in Nederland gaat toenemen

Een steeds groter deel van de Nederlandse bevolking heeft een migratieachtergrond. Hierbij gaat het dan vaak om een niet-westerse migratieachtergrond. In 2021 bestaat een kwart van de Nederlandse bevolking uit mensen met een migratieachtergrond, maar binnen 30 jaar zal dit percentage al zijn gegroeid naar 36 procent, zoals de schattingen nu aangeven. Dit betekent dat we de samenstelling van de bevolking de komende jaren flink zullen zien veranderen.

De diversiteit groeit en zorgt daarmee op demografisch gebied voor een belangrijke verandering. AFM heeft vastgesteld dat het vooral deze groeiende groep is, in het bijzonder de Nederlanders met een niet-westerse achtergrond, die kwetsbaar is op financieel gebied. Het gemiddeld genomen lager onderwijsniveau en een minder sterke arbeidsmarkt- en inkomenspositie spelen hierin mee. Dit geeft naar verwachting een hogere kans op probleemschulden en betalingsachterstanden.

16 migratieachtergrond nederland grafiek

Waardoor zijn deze Nederlanders kwetsbaarder?

Er zijn meerdere redenen vastgesteld die ervoor zorgen dat Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond financieel kwetsbaarder zijn. Op de eerste plaats heeft dit te maken met een zwakkere arbeidsmarkt, waardoor de inkomenspositie ook zwakker wordt. Daarnaast heeft het ook te maken met het onderwijsniveau, dat binnen deze specifieke groep gemiddeld genomen lager ligt. Deze redenen zorgen ervoor dat het ook juist deze groep is die meer risico loopt op het ontwikkelen van betalingsachterstanden en schulden.

Daarnaast is het ook zo dat een AOW-gat extra risico en kwetsbaarheid veroorzaakt. Een aanzienlijk deel van de Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond is pas op latere leeftijd naar ons land gekomen. Hierdoor hebben zij te maken met een aanzienlijk AOW-gat. Van de pensioengerechtigde Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond leeft maar liefst 40 procent onder de armoedegrens.

Slechtere toegang tot financiële dienstverlening

De groep Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond is dus kwetsbaarder en loopt meer risico op het ontwikkelen van betalingsachterstanden en schulden. Hier staat tegenover dat het voor deze groep ook een stuk lastiger is om toegang tot de financiële dienstverlening te krijgen. De belangrijkste oorzaak hiervan is de taalbarrière. Uiteindelijk zorgt dit voor een verdere ontwikkeling van de kwetsbaarheid van deze groep. De AFM geeft dan ook aan dat het belangrijk is om meer aandacht te besteden aan de financiële kwetsbaarheid van deze groep. Het verkleinen van de taalbarrière zou een goede eerste stap zijn.

16 migratieachtergrond bankrekening nl

Taalbarrière geeft betaalproblemen

Bedrijven ervaren ook vaker problemen die ontstaan door een aanwezige taalbarrière. Facturen blijven onbetaald, omdat deze niet worden begrepen en door het bedrijf ook niet kunnen worden aangeboden in een andere taal. Er kan vanzelfsprekend niet van bedrijven worden verwacht dat facturen worden opgemaakt in de moedertaal van de klant.

Toch is het wel belangrijk dat facturen gewoon betaald worden. Ervaart u ook moeite met het vorderen van factuurbedragen en heeft u hulp en ondersteuning nodig? Dan staat Willems Gerechtsdeurwaarders & Incasso uit Utrecht voor u klaar. Neem vrijblijvend contact met ons op.

16 betalingsproblemen migratie achtergrond

Alles voor een geslaagde incasso!

Onze gratis digitale incassobox bevat alle documenten en tools die u nodig heeft voor een geslaagde incasso. Laat hieronder uw gegevens achter en ontvang de box direct!

Vul uw naam in

Vul een uniek e-mailadres in (u kunt max. 1x inschrijven op de nieuwsbrief)

U dient akkoord met onze voorwaarden te gaan.